Asbest herkennen Rotterdam

Inspecteurs van inspectiediensten (Inspectie-SZW, Inspectie IL&T, RUD, OD's), brandweer- of politiemannen maar ook gebouweigenaren (woningbouwvereniging,  vastgoed), asbest-saneerders, installateurs of iemand in de industrie of scheepsbouw, ze kunnen allemaal op een andere manier met asbest in aanraking komen. Tijdens deze cursus leert u om asbestverdachte situaties te herkennen, te beoordelen en risicovolle situaties in te schatten. Asbest kent veel verschijningsvormen en toepassingen. Daardoor is asbest voor uw medewerkers niet altijd gemakkelijk te herkennen.
  • Beschikbare data

Klik bovenstaand op een van de data en schrijf u in!

 

Resultaat van de cursus Asbest herkennen
Na afloop van de cursus is de cursist in staat om asbestverdachte materialen te herkennen in gebouwen, bouw- en sloopafval, grond en puin. De cursus asbestherkenning voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de verschillende certificatieschema’s over dit onderwerp: SC-530, SC-540, SVMS-007, protocol 7001 t/m 7003 van BRL 7000 en BRL 9335.

Voor wie?
Deze cursus is geschikt voor iedereen die beroepsmatig met asbest in aanraking kan komen.

Leerdoelen:

  • wetgeving
  • het ontstaan van asbest en zijn kenmerkende eigenschappen
  • de fabricage van asbesthoudende producten
  • uiterlijke kenmerken van asbestasbesthoudende producten in gebouwen en objecten
  • maatregelen bij constatering van asbesthoudend materiaal

Cursusduur
1 cursusdag van 8:00 tot 15:00 uur


Cursuskosten
Cursusprijs: € 245,00
Lunch: € 10,00 p.p.p.d. (let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)

*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW