Asbest herkennen Vianen

  • Beschikbare data

Klik bovenstaand op een van de data en schrijf u in!

 

Inspecteurs van inspectiediensten (Inspectie-SZW, Inspectie IL&T, RUD, OD's), brandweer- of politiemannen maar ook gebouweigenaren (woningbouwvereniging,  vastgoed), asbest-saneerders, installateurs of iemand in de industrie of scheepsbouw, ze kunnen allemaal op een andere manier met asbest in aanraking komen. Tijdens deze cursus leert u om asbestverdachte situaties te herkennen, te beoordelen en risicovolle situaties in te schatten. Asbest kent veel verschijningsvormen en toepassingen. Daardoor is asbest voor uw medewerkers niet altijd gemakkelijk te herkennen.

Resultaat van de cursus Asbest herkennen
Na afloop van de cursus is de cursist in staat om asbestverdachte materialen te herkennen in gebouwen, bouw- en sloopafval, grond en puin. De cursus asbestherkenning voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de verschillende certificatieschema’s over dit onderwerp: SC-530, SC-540, SVMS-007, protocol 7001 t/m 7003 van BRL 7000 en BRL 9335.

Voor wie?
Deze cursus is geschikt voor iedereen die beroepsmatig met asbest in aanraking kan komen.

Leerdoelen

- wetgeving

- het ontstaan van asbest en zijn kenmerkende eigenschappen

- de fabricage van asbesthoudende producten

- uiterlijke kenmerken van asbestasbesthoudende producten in gebouwen en objecten

- maatregelen bij constatering van asbesthoudend materiaal

Cursusduur
1 cursusdag van 8:00 tot 15:00 uur


Cursuskosten
Cursusprijs: € 245,00
Lunch: € 10,00 p.p.p.d. (let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)

*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW