Asbestmuseum

Het Asbestmuseum heeft tot doel om bij te dragen aan het vergaren van direct toepasbare kennis voor werknemers in de asbestketen. Dit geven wij vorm door op veilige wijze toepassingen te tonen waarin asbest is verwerkt, maar ook met een collectie folders, brochures en overige items, en uitleg over de historie van asbest: Stof tot nadenken. Daarnaast willen wij het bewustzijn rond asbest, asbesttoepassingen, asbestverwijdering en een veilige omgang met asbesthoudende objecten vergroten, zodat minder gezondheidsschade ontstaat.
 • Beschikbare data

Het museum is uitsluitend op afspraak geopend:

Maatschappelijk belang:

 • het bewustzijn rond de omgang met asbest vergroten met onze museale collectie,
 • het herkennen van asbestsoorten en asbest toepassingen verbeteren (asbesteducatie),
 • het herkennen van verdachte situaties en hoe risico's voorkomen of geminimaliseerd kunnen worden,
 • een bijdrage leveren aan het voorkomen van het onbedoeld inademen van asbestvezels hetgeen tot gezondheidsschade kan leiden.

Asbestmuseum, voor wie?

Het Asbestmuseum is opgericht:

 • met name voor de actief werkenden in de asbestsector: 
  • asbestonderzoekers (DIA),
  • asbestverwijderaars (DTA, DAV-1 en DAV2),
  • laboratoriummedewerkers die asbestanalyses uitvoeren,
  • inspecteurs van Inspectie-instellingen die Eindbeoordelingen na Asbestverwijdering conform NEN-2990 uitvoeren,
  • acceptanten van milieustraten,
  • vergunningverleners, toezichthouders en inspecteurs van overheden (OD's, RUD's, I-SZW, I&LT).
 • voor de eigenaren van asbesttoepassingen in Vastgoed, Industrie en Maritiem & Offshore. En voor de beheerders van panden, objecten en installaties waarin asbest verwerkt kan zijn.
 • voor overige actoren die in panden die niet hun eigendom zijn met asbest in aanraking kunnen komen: Brandweer, Politie, Installateurs, ICT-ers, Docenten, Onderhoudsmedewerkers, etc.

Zie ook: www.asbestmuseum.nl