Beoordelen Asbest Rapportages Vianen

Als controleur van opgestelde rapporten door onder meer inventarisatie bureaus of bijvoorbeeld eindcontrole laboratoria , de zogeheten inventarisatie rapport of het eindcontrole rapport, ligt er een grote verantwoordelijkheid op de controle van de inhoud van deze rapporten. Welke relaties bestaan er tussen deze rapporten? Waar gaat het fout in deze opgestelde rapporten? Wat is de relatie van de SMA-rt met een inventarisatie rapport en/of het eindcontrole rapport? Een problematiek die aandacht vraagt!
 • Beschikbare data

Klik hierboven op een datum om u in te schrijven!

 

Resultaat van de cursus
Na het volgen van deze cursus heeft de deelnemer meer inzicht in de diverse vormen van rapportage. Kent de relatie tussen diverse documenten. Herkent problemen. Herkent de brackets waartussen de diverse bedrijven manoeuvreren en weet hier mee om te gaan.

Voor wie?
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig controle uitvoert op rapporten opgesteld binnen de asbest branche.
Voorbeelden: omgevingsdiensten, gemeente en andere overheidsambtenaren met een controleren dan wel supervisie, DTA-ers en .o.a. eindcontrole inspecteurs.

Na afloop ontvangen de cursisten een verklaring van deelname.

Leerdoelen:

 • Asbest (korte uitleg)
 • Gezondheidsrisico’s (korte uitleg)
 • Wettelijk kader (Asbestverwijderingsbesluit, Bouwbesluit, Arbowet, Arbobesluit, Arboregeling)
 • Risicoklasse indeling
 • Certificering en accreditatie
 • Inventarisatie
 • NEN2990
 • NEN2991
 • Overige normen
 • Toezicht en Handhaving
 • Beoordelen rapportages inventarisatie en NEN2990

Cursusduur
1 cursusdag van 8:00 tot 15:00 uur

Cursuskosten
Cursusprijs: € 235,00*
Lunch: € 10,00* p.p.p.d. (optioneel, niet bij cursusprijs inbegrepen)

*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW