Chroom-6 Vianen

We krijgen steeds meer inzicht in toepassingen van chroom-6. De afgelopen 50 jaar is het op grote schaal gebruikt. Geheel ongestructureerd is deze kankerverwekkende stof in een zeer breed scala toegepast. Gezien de zeer schadelijke effecten van chroom-6 is de noodzaak om de blootstelling in kaart te brengen toegenomen. Om de risico’s zo veel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat de mensen die in aanraking kunnen komen met chroom-6 weten hoe ze het kunnen herkennen, hoe dan te handelen en daarbij een duidelijk stappenplan kunnen volgen.
  • Beschikbare data

Klik bovenstaand op een datum om u in te schrijven!

 

Resultaat van de cursus
Na het volgen van deze cursus heeft de deelnemer inzicht in de gevaren van chroom-6. De toepassingen, hoe te handelen, mogelijke oplossingen voor eigen probleemstellingen en kan deze kennis overdragen aan derden.

Voor wie?
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig in aanraking kan komen met chroom-6. Voorbeelden: onderhoudsmedewerkers van installaties en gebouwen, schilders of mensen in de offshore sector.

Na afloop ontvangen de cursisten een verklaring van deelname.

Leerdoelen:

  • Wat is Chroom-6?
  • Chroom-6 toepassingen
  • Achtergrond
  • Gezondheidsrisico’s
  • Bepalen aanwezigheid
  • Monstername- & analysemethoden
  • Rapportage

Cursusduur
1 halve cursusdag van 8:00 tot 12:00 uur

Cursuskosten
Cursusprijs: € 210,00
(Geen lunch mogelijkheid i.v.m. halve dag cursus) 
*Genoemde prijs is exclusief BTW