DAV1 Rotterdam

Na afloop van de cursus DAV1 heeft de cursist voldoende kennis en vaardigheden om op een veilige manier - onder toezicht van een mentor - mee te werken aan een asbestsanering. De cursist voldoet na het behalen van het examen aan de gestelde eind- en toetstermen DAV1 en ontvangt een certificaat met een geldigheidsduur van maximaal 6 maanden.
  • Beschikbare data

Klik hierboven op een datum om u in te schrijven!

 

De DAV cursussen van BME Opleidingen worden afgesloten met een landelijk erkend examen DAV, dat voldoet aan de gestelde eind- en toetstermen DAV1. 
Een onafhankelijk exameninstituut neemt het examen af, dat plaatsvindt op dezelfde locatie als de cursus.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor medewerkers die asbest verwijderen.

Entreecriteria
1. De entreecriteria voor de aanvrager van het DAV-1 examen houden in dat de aanvrager:

  1. minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft;
  2. aantoonbaar minder dan twaalf maanden voor het afleggen van het examen een facefit-test heeft uitgevoerd;
  3. deel 1 van het online-instructieprogramma adembescherming heeft afgerond en dat kan aantonen.

2. In aanvulling op het eerste lid geldt als entreecriterium dat in de voorgaande twaalf maanden geen certificaat DAV1 of DAV2 van de aanvrager is ingetrokken.

Subsidiemogelijkheid

  •          Via OOM en OTIB

Opleidingsniveau

  •          LBO/MBO/VMBO


Cursusduur
2 cursusdagen van 8:00 tot 15:00 uur, en een halve dag examen

Cursuskosten

Cursusprijs: € 375,00
Examenprijs € 610,00 (wordt in rekening gebracht door het examenbureau)
Lunch: € 10,00 p.p.p.d. (let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)

*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW