DAV2 Examen Vianen

Om als DAV-2 werkzaamheden te kunnen verrichten moet u een onafhankelijk instituutsexamen met voldoende resultaat behalen.
  • Beschikbare data

Alternatieven voor theorie-examen

1.De volgende alternatieve wijzen voor het afnemen van een theorie-examen worden onderscheiden:

  • a. een voorleesexamen door middel van een geluidsdrager;
  • b. een verlengd examen.

2. Een voorleesexamen kan alleen en onder de in het zesde lid opgenomen voorwaarden worden afgenomen bij een DAV1 of DAV2 kandidaat, maar niet bij DTA kandidaten. Een voorleesexamen wordt door de beheerstichting beschikbaar gesteld.

3. Een verlengd examen kan alleen worden afgenomen bij kandidaten die een door een psycholoog of orthopedagoog afgegeven dyslexieverklaring kunnen overleggen.

4. Een kandidaat richt een schriftelijk verzoek voor het mogen afleggen van een alternatief theorie-examen aan de certificerende instelling.

5. Voor een alternatief theorie-examen kunnen hogere kosten in rekening worden gebracht. De kandidaat wordt over deze kosten vooraf geïnformeerd door de certificerende instelling.

6. Bij een voorleesexamen geldt het volgende:

  • a. de toezichthouder instrueert de kandidaat;
  • b. de kandidaat krijgt het examen aangeboden op een geluidsdrager of computer en kan zelf vragen opnieuw afspelen binnen de beschikbare tijd;
  • c. de kandidaat duidt en noteert zelf het antwoord,
  • d. de beschikbare tijd is gelijk aan die voor het reguliere examen.

7. Voor een verlengd examen is de beschikbare tijd 150% van de reguliere maximale examenduur.

Annuleringsvoorwaarden Asbest examens

  • Indien de annulering binnen 3 werkdagen voor de examendatum plaatsvindt, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Overige voorwaarden Asbest examens

  • Uw betaling moet uiterlijk 1 dag voor aanvang van het examen ontvangen zijn.

Afhankelijk van het aan uw inschrijving gekoppelde examenbureau gelden de volgende algemene voorwaarden:

Meer info


Examenprijs: € 455,00
* Genoemde prijs is exclusief BTW