DAA Deskundig Asbest Acceptant Rotterdam

Medewerkers van onder meer afvalpunten / milieustraten, afvalsorteer bedrijven en puinbrekers zijn vaak niet passend opgeleid om verantwoord om te kunnen gaan met de risico's van asbest. De cursist leert asbestverdachte materialen te herkennen en krijgt een ruime beeldvorming in de relevante vergunningen. De cursist voldoet na het behalen van het examen aan de eindtermen zoals opgesteld in de eind- en toetstermen DAA en ontvangt een certificaat met een geldigheid van 10 jaar.
 • Beschikbare data

Klik hierboven op een datum om u in te schrijven!


Voor wie?
De DAA cursus is bedoeld voor personen die bij afvalpunten, milieustraten, afvalsorteerbedrijven en puinbrekers als voorman, teamleider, ploegleider, depothouder of KAM-coördinator betrokken zijn bij de acceptatie van asbestbevattend materiaal.

Leerdoelen 

 • Wat is asbest; soorten, kenmerkende eigenschappen en uiterlijke kenmerken
 • Asbesthoudende producten in gebouwen en objecten
 • Gezondheidsrisico's
 • Herkenning van asbesthoudend materiaal in de diverse afvalstromen
 • Maatregelen bij constatering van asbestverdacht/asbesthoudend materiaal
 • Wetgeving
 • Mededeling onder Voorschriften
 • Acceptatievoorwaarden voor grond en puin bij inzamelstations, sorteerbedrijven, stortplaatsen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Subsidiemogelijkheid

 • Via OTIB

Examen
De DAA cursussen van BME Opleidingen worden afgesloten met een landelijk erkend DAA examen, dat voldoet aan het persoonsschema DAA. Een onafhankelijk exameninstituut neemt het examen af, dat plaatsvindt op dezelfde locatie als de cursus. De cursist voldoet na het behalen van het examen aan de eindtermen zoals opgesteld in de eind- en toetstermen DAA en ontvangt een certificaat met een geldigheid van 10 jaar.

Examendata
Het examen vindt plaats direct na de cursusdag en is altijd gekoppeld aan elkaar. 
Kijk op
deze pagina voor meer informatie omtrent de kosten van het DAA examen, het voorleesexamen, het examineringsschema en de annuleringsvoorwaarden.

Cursusduur
1 cursusdag van 8:00 tot 16:00 uur, aansluitend het examen

Cursuskosten
Cursusprijs: € 240,00
Examenprijs: € 150,00
Lunch: € 16,00 p.p.p.d. (optioneel, niet bij cursusprijs inbegrepen)

Mocht u geen gebruik willen maken van de lunch, laat dit ons dan per mail weten

*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW