DAA Deskundig Asbest Acceptant Meppel

Medewerkers van onder meer afvalpunten / milieustraten, afvalsorteer bedrijven en puinbrekers zijn vaak niet passend opgeleid om verantwoord om te kunnen gaan met de risico's van asbest. De cursist leert asbestverdachte materialen te herkennen en krijgt een ruime beeldvorming in de relevante vergunningen. De cursist voldoet na het behalen van het examen aan de eindtermen zoals opgesteld in de eind- en toetstermen DAA en ontvangt een certificaat met een geldigheid van 10 jaar.
 • Beschikbare data

Klik hierboven op een datum om u in te schrijven!

 

Voor wie?
De DAA cursus is bedoeld voor personen die bij afvalpunten, milieustraten, afvalsorteerbedrijven en puinbrekers als voorman, teamleider, ploegleider, depothouder of KAM-coördinator betrokken zijn bij de acceptatie van asbestbevattend materiaal.

Leerdoelen 

 • Wat is asbest; soorten, kenmerkende eigenschappen en uiterlijke kenmerken
 • Asbesthoudende producten in gebouwen en objecten
 • Gezondheidsrisico's
 • Herkenning van asbesthoudend materiaal in de diverse afvalstromen
 • Maatregelen bij constatering van asbestverdacht/asbesthoudend materiaal
 • Wetgeving
 • Mededeling onder Voorschriften
 • Acceptatievoorwaarden voor grond en puin bij inzamelstations, sorteerbedrijven, stortplaatsen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Subsidiemogelijkheid

 • Via OTIB


Examen
De DAA cursussen van BME Opleidingen worden afgesloten met een landelijk erkend DAA examen, dat voldoet aan het persoonsschema DAA.
Een onafhankelijk exameninstituut neemt het examen af, dat plaatsvindt op dezelfde locatie als de cursus.

Examendata
Het examen vindt plaats direct na de cursus en is altijd gekoppeld aan elkaar. 

Cursusduur
1 cursusdag van 8:00 tot 16:00 uur, aansluitend het examen

Cursuskosten

Cursusprijs: € 249,00*  
Examenprijs: € 160,00* (wordt in rekening gebracht door het examenbureau)
Lunch: € 10,00* p.p.p.d. (let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)
*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW