DIA Examen Vianen

Personen die asbestinventarisaties willen uitvoeren dienen in het bezit te zijn van het certificaat Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA). Na het volgen van de cursus en het behalen van het DIA-certificaat mag de cursist zelfstandig asbestonderzoeken uitvoeren. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.
  • Beschikbare data

Verlengd theorie-examen en rapportage-examen

1. Een verlengd theorie-examen en verlengd rapportage-examen kan alleen worden afgenomen bij kandidaten die een door een psycholoog of orthopedagoog afgegeven dyslexieverklaring kunnen overleggen.

2. Een kandidaat richt een schriftelijk verzoek voor het mogen afleggen van een verlengd theorie-examen en rapportage-examen aan de certificerende instelling.

3. Voor een verlengd examen kunnen hogere kosten inrekening worden gebracht. De kandidaat wordt over deze kosten vooraf geïnformeerd door de certificerende instelling.

4. Voor een verlengd examen is de beschikbare tijd 150% van de reguliere maximale examenduur.

 

Bouwkundige opleiding vervallen per 1 maart 2017

  • De criteria voor een valide bouwkundig diploma zijn per 1 maart 2017 komen te vervallen.

Annuleringsvoorwaarden Asbest examens

  • Indien de annulering binnen 3 werkdagen voor de examendatum plaatsvindt, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Overige voorwaarden Asbest examens

  •          Uw betaling moet uiterlijk 1 dag voor aanvang van het examen ontvangen zijn.

Afhankelijk van het aan uw inschrijving gekoppelde examenbureau gelden de volgende algemene voorwaarden:

Meer informatie


Examenprijs: € 760,00
* Genoemde prijs is exclusief BTW