DLP Vianen

Bij het werken in en met verontreinigde grond is het belangrijk dat er aandacht is voor veiligheid en gezondheid. De eisen aan de DLP zijn met de nieuwe CROW 400 publicatie vernieuwd. De DLP-opleiding is praktisch van aard en gericht op risicogericht werken. Een DLP kan leidinggeven, heeft na de opleiding kennis van veiligheidsklassen en de wettelijk vereiste pakketten van maatregelen en kan deze metingen uitvoeren. U mag na de opleiding aan het werk in de ‘Oranje’ en ‘Rood niet vluchtig’ klassen. Voor de klasse ‘Rood vluchtig’ en ‘Zwart’ is de opleiding R-DLP van toepassing.
 • Beschikbare data

 

Klik bovenstaand op een datum en schrijf u in!

 

Resultaat van de DLP cursus
Na de opleiding bent u in staat om te werken in en met verontreinigde grond. U kunt zelfstandig veiligheidsmaatregelen treffen en deze op- en afschalen passend bij de risico’s die het met zich meebrengt. Wanneer u het (instituuts)examen gehaald met een voldoende dan ontvangt u van ons het DLP- certificaat conform de eisen vanuit de CROW 400 met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Voor wie?

 • opdrachtgevers, aannemers (leidinggevenden, opzichters, calculators, projectleiders)
 • gemeenten en provincies (toezichthouders, opzichters, projectleiders)
 • medewerkers van ingenieursbureaus en milieuadviesbureaus (monsternemer)

Leerdoelen

 • wetgeving (CROW-publicatie 400)
 • risico's verontreinigde grond
 • classificatie bodemsaneringen
 • veiligheidsmaatregelen conform CROW 400
 • maatregelen asbest in grond
 • gasmeetapparatuur
 • persoonlijke beschermingsmiddelen

Examen

De DLP-cursus van BME Opleidingen wordt afgesloten met een instituutsexamen conform de CROW 400. Dit theorie-examen vindt aansluitend op de cursus plaats.
Indien de cursist slaagt, ontvangt hij/zij een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar. Dit certificaat voldoet aan de eisen uit de CROW 400.

Examendata
Tijdens de basiscursus vindt het examen DLP plaats aan het einde van de tweede cursusdag.
Bij de herhalingscursus vindt het examen plaats aan het einde van de cursusdag.

Kosten
De kosten voor het initiële instituutsexamen zijn bij de cursusprijs inbegrepen. De kosten voor een herexamen bedragen € 50,00. 

Cursusduur
2 cursusdagen van 8:00 tot 16:00 uur

Cursuskosten
Cursusprijs: € 639,00* (inclusief instituutsexamen)
CROW 400: ca. € 137,00*. U kunt deze zelf bestellen op www.crow.nl of via BME Opleidingen.

Lunch: € 10,00* p.p.p.d. (let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)
*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW