ADK Herhaling Rotterdam

Door het volgen van deze cursus blijven handhavende instanties en personen voldoen aan de opleidingseisen zoals opgesteld in de eind- en toetstermen. Bovendien worden de cursisten op de hoogte gebracht van de laatste (wettelijke) ontwikkelingen op asbestgebied.
 • Beschikbare data

Klik hierboven op een datum om u in te schrijven!

 

Voor wie?
De doelgroep bestaat uit personen die in het bezit zijn van een certificaat "Asbestdeskundige' en die bijgeschoold willen worden rond de nieuwste technische ontwikkelingen en gewijzigde inzichten in wet- en regelgeving op het gebied van asbest.

Leerdoelen

 • Asbestherkenning
 • Aanpassingen Asbestverwijderingsbesluit 2005
 • Risicoklassen-indeling
 • De gemeente als eigenaar van bouwwerken in relatie tot de NEN 2991
 • Adequaat niveau asbesthandhaving
 • SC-530
 • SC-540
 • Demonstratie decontaminatieprocedure
 • Het hanteren van diverse checklists in het kader van asbesthandhaving
 • Demonstratie werking van het containment
 • Demonstratie werkprocedures

Examen
Onze cursus "Asbestdeskundige" wordt standaard afgesloten met een instituutsexamen. Bij goed gevolg ontvangt men het certificaat 'Asbestdeskundige' met een geldigheidsduur van 3 jaar. De kosten hiervoor zijn in de cursusprijs begrepen. De cursist kan er daarnaast voor kiezen om het examen 'Asbestdeskundige SC-570' af te leggen. Dit examen wordt afgenomen door een onafhankelijk exameninstituut en omvat een theorie- en een praktijkexamen. Bij goed gevolg van deze examens wordt u opgenomen in het register van Ascert en ontvangt u het bijbehorende officiële certificaat en pasje met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Theorie-examen
Het theorie examen bestaat uit een diversiteit aan gesloten vragen. Het theorie-examen vindt plaats op locatie van BME Opleidingen in Vianen of Rotterdam.

Praktijk-examen
Voor het praktijkexamen geldt geen vrijstelling meer vanaf 1 maart 2017.


Cursusduur
1 cursusdag van 08:00 tot 16:00 uur

Cursuskosten

Cursusprijs: € 260,00* (inclusief BME Opleidingen instituutsexamen)
Examenprijs (SC-570): € 945,00* (optioneel, wordt in rekening gebracht door het examenbureau)
Lunch: € 10,00* p.p.p.d. (let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)
*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW