ADK Herhaling Rotterdam

Door het volgen van deze cursus blijven handhavende instanties en personen voldoen aan de opleidingseisen zoals opgesteld in de eind- en toetstermen. Bovendien worden de cursisten op de hoogte gebracht van de laatste (wettelijke) ontwikkelingen op asbestgebied.
 • Beschikbare data

Klik hierboven op een datum om u in te schrijven!

 

Voor wie?
De doelgroep bestaat uit personen die in het bezit zijn van een certificaat "Asbestdeskundige' en die bijgeschoold willen worden rond de nieuwste technische ontwikkelingen en gewijzigde inzichten in wet- en regelgeving op het gebied van asbest.

Leerdoelen

 • Asbestherkenning
 • Aanpassingen Asbestverwijderingsbesluit 2005
 • Risicoklassen-indeling
 • De gemeente als eigenaar van bouwwerken in relatie tot de NEN 2991
 • Adequaat niveau asbesthandhaving
 • SC-530
 • SC-540
 • Demonstratie decontaminatieprocedure
 • Het hanteren van diverse checklists in het kader van asbesthandhaving
 • Demonstratie werking van het containment
 • Demonstratie werkprocedures

BME-certificaat
Onze cursus 'Asbestdeskundige' wordt standaard afgesloten met een instituutsexamen. Bij goed gevolg ontvangt men het BME-certificaat 'Asbestdeskundige' met een geldigheidsduur van 3 jaar. De kosten hiervoor zijn in de cursusprijs begrepen. 
Dit certifcaat wordt niet bij Ascert geregistreerd.

Persoonscertificaat Ascert
De cursist kan er daarnaast voor kiezen om het landelijke examen 'Asbestdeskundige' af te leggen om opgenomen te worden in het register van Ascert. Dit examen wordt afgenomen door een onafhankelijk exameninstituut en omvat een theorie- en een praktijkexamen. Bij goed gevolg van deze examens wordt u opgenomen in het register van Ascert en ontvangt u het bijbehorende persoonscertificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Cursusduur
1 cursusdag van 08:00 tot 16:00 uur

Cursuskosten

Cursusprijs: € 280,00* (inclusief BME Opleidingen instituutsexamen)
Examenprijs persoonscertificaat Ascert: € 780,00* (optioneel, wordt in rekening gebracht door het examenbureau) voor Cat 1, 2 en 3 incl. praktijk en € 460,00* voor Cat. 5.
Lunch: € 10,00* p.p.p.d. (let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)
*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

 

LET OP: Vanaf Januari 2023 geldt voor het ADK-persoonscertificaat dat verlengen van het certificaat plaatsvindt door het behalen van Permanente Educatie. Voor meer info: lees de uitleg PE Asbest.

De opzet van de ADK-cursussen verandert in 2023, als gevolg van de invoering van Permanente Educatie. Wat verandert er:

 • De ADK-cursus zal vanaf 1 januari nog steeds 3 dagen in beslag nemen, waarvan 1 dag via e-learning. Je bereidt je dus zelf thuis voor.
 • Het is essentieel dat je de eerste dag zelf via ons e-learningplatform hebt afgerond voordat je naar de klassikale lesdagen komt.
 • De docent zal je vragen stellen over die lesstof, maar deze wordt niet klassikaal herhaald.
 • De herhaling-ADK komt volledig te vervallen.