DTA Herhaling Rotterdam

Na afloop van de cursus Herhaling DTA heeft de cursist zijn kennis rondom het uitvoeren van en het toezicht houden op een asbestsanering opgefrist. De cursist voldoet na het behalen van het examen aan de eindtermen.
 • Beschikbare data

Kies uit bovenstaande data en schrijf u in!


De DTA-cursussen van BME Opleidingen worden afgesloten met een landelijk erkend examen DTA, dat voldoet aan de eind- en toetstermen DTA. Een onafhankelijk exameninstituut neemt het examen af, dat plaatsvindt op dezelfde locatie als de cursus. 

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor bedrijfsleiders, uitvoerders, hoofduitvoerders, voorlieden en werkvoorbereiders van asbestwerkzaamheden. Ook is hij geschikt voor opdrachtgevers en facilitair managers, directies van woningcorporaties en werknemers in de asbestverwijderingsindustrie.

Leerdoelen

 •          wettelijke regelingen
 •          werkplannen, werkprocedures
 •          technische maatregelen
 •          organisatorische maatregelen, risicobeheersing
 •          arbeidshygiënische strategie
 •          behandelingsmethoden van asbest en asbestafval
 •          communicatie en instructiemethodieken toezicht houden
 •          andere risico’s bij asbestwerkzaamheden
 •          beoordelingsrichtlijn schema’s
 •          certificering
 •          verschillende praktijkoefeningen
 •          decontaminatie procedure
 •          transitroute

Entreecriteria
Voor de cursus en het examen DTA gelden entree-eisen:

1. De entreecriteria voor de aanvrager van het DTA examen houden in dat de aanvrager:

a. in bezit is van een DAV certificaat dat is afgegeven voor 1 maart 2016, een DAV2 certificaat of van een DTA certificaat, dat geldig is op de datum van het afleggen van het examen of dan niet langer dan één jaar verlopen is;

b. aantoonbaar minder dan twaalf maanden voor het afleggen van het examen een facefit-test heeft uitgevoerd;

c. deel 2 van het online-instructieprogramma adembescherming heeft afgerond en dat kan aantonen.

2. In aanvulling op het eerste lid geldt als entreecriterium dat in de voorgaande twaalf maanden geen certificaat DAV1, DAV2 of DTA van de aanvrager is ingetrokken.

Cursusduur
2 cursusdagen van 08:00 tot 15:00 uur

Cursuskosten
Cursusprijs: € 495,00*
Examenprijs: € 805,00* (wordt in rekening gebracht door het examenbureau)
Lunch: € 10,00* p.p.p.d. (let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)

*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW