DLP Herhaling Rotterdam

Bij het werken in en met verontreinigde grond is het belangrijk dat er aandacht is voor veiligheid en gezondheid. De eisen aan de DLP zijn met de nieuwe CROW 400 publicatie vernieuwd. De DLP opleiding is praktisch van aard en gericht op risico gericht werken. Een DLP kan leidinggeven, heeft na de opleiding kennis van veiligheidsklassen en wettelijk vereiste pakketten van maatregelen en kan deze metingen uitvoeren. U mag na de opleiding aan het werk in de ‘Oranje’ en ‘Rood niet vluchtig’ klassen. Voor de klasse ‘Rood vluchtig’ en ‘Zwart’ is de opleiding R-DLP van toepassing.
 • Beschikbare data

Klik bovenstaand op een datum en schrijf u in!

Resultaat van de cursus herhaling-DLP
Na de opleiding bent u in staat om te werken in en met verontreinigde grond. U kunt zelfstandig veiligheidsmaatregelen treffen en deze op- en afschalen passend bij de risico’s die het werken met verontreindigde grond met zich meebrengt. Wanneer u het (instituuts)examen behaalt met een voldoende dan ontvangt u van ons het DLP-certificaat conform de eisen vanuit de CROW 400 met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor:

 • opdrachtgevers, aannemers (leidinggevenden, opzichters, calculators, projectleiders)
 • gemeenten en provincies (toezichthouders, opzichters, projectleiders)
 • medewerkers van ingenieursbureaus en milieuadviesbureaus (monsternemer)

Leerdoelen

 • wetgeving (CROW-publicatie 400)
 • risico's verontreinigde grond
 • classificatie bodemsaneringen
 • veiligheidsmaatregelen conform CROW 400
 • maatregelen asbest in grond
 • gasmeetapparatuur
 • persoonlijke beschermingsmiddelen

Benodigdheden
Voor deze cursus verzoeken wij u de publicatie CROW 400 mee te nemen. Als u niet in het bezit bent van deze publicatie, kunt u deze bestellen op www.crow.nl of via ons aanschaffen.

De kosten hiervoor bedragen ca. € 137,00 per stuk.

Examen
De DLP-cursus van BME Opleidingen wordt afgesloten met een instituutsexamen conform de CROW 400. Dit theorie-examen vindt aansluitend op de cursus plaats.
Indien de cursist slaagt, ontvangt hij/zij een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar. Dit certificaat voldoet aan de eisen uit de CROW 400.

Examendatum
Het examen vindt plaats aan het einde van de cursusdag.

Kosten
De kosten voor het initiële instituutsexamen zijn bij de cursusprijs inbegrepen. De kosten voor een herexamen bedragen € 50,00. 

Cursusduur
1 cursusdag van 8:00 tot 16:00 uur

Cursuskosten
Cursusprijs: € 279,00* (inclusief examen)
Lunch: € 10,00* p.p.p.d. (let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)

*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW