instructie verwijderen asbesthoudende beglazingskit Vianen

Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit artikelen 4.45a en 4.45b dienen werknemers die asbest verwijderen in risicoklasse 1 voorlichting en onderricht te hebben genoten. Na afloop van de cursus beschikt de cursist over voldoende kennis en vaardigheid om dergelijke werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.
  • Beschikbare data

Klik hierboven op een datum om u in te schrijven!

 

Voor wie?

Medewerkers die ingezet worden bij klasse 1 asbestverwijderingsprojecten "asbesthoudende beglazingskit". Na het volgen van de cursus ontvangen uw medewerkers een verklaring van deelname. Deze verklaring kan men overleggen gedurende controles van o.a. de Nederlandse Arbeids Inspectie.

Waarom?

Asbestverwijderingswerkzaamheden worden op basis van asbestinventarisatie-rapportages onderverdeeld in drie risicoklassen. Deze indeling in risicoklasse conform het Arbeidsomstandighedenbesluit artikelen 4.44, 4.48 en 4.53a is gebaseerd op de vezelemissies en het type asbest dat bij de verwijdering van asbesthoudende producten kunnen vrijkomen. De asbesthoudende producten die men zonder breuk of beschadiging kunnen verwijderen vallen in risicoklasse 1. Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit artikelen 4.45a en 4.45b dienen werknemers die asbest verwijderen in risicoklasse 1 voorlichting en onderricht te hebben genoten. Na afloop van de cursus beschikt de cursist over voldoende kennis en vaardigheid om dergelijke werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.

Cursusduur

1/2 cursusdag van 8:00 tot 12:00 uur

Cursuskosten

Cursusprijs: € 235,00*

*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW