Masterclass juridische aspecten Makelaardij & Asbest

Asbest is in het verleden veelvuldig toegepast in gebouwen en woningen. Logisch dus dat asbest een rol speelt bij de aan- of verkoop van een woning of vastgoed. Is dat een probleem voor u als makelaar? Nou nee, niet direct. Echter, u dient dan wel op de hoogte te zijn van de juridische haken en ogen, zodat u als adviseur de eigenaar goed kan informeren en ondersteunen. Actualiseer daarom uw kennis en laat u informeren tijdens deze Masterclass.
 • Beschikbare data

Inhoud van de Masterclass

 • Wat is asbest? Herkennen van asbest en voorbeelden van asbesttoepassingen
 • Verplichting Asbestinventarisatie (en risicobeoordeling)?
 • Informatieplicht / meldingsplicht bij een vastgoedtransactie
 • Wet- en regelgeving, o.a.
  • Asbestverwijderingsbesluit
  • Bouwbesluit
 • Impact van aangetroffen asbest
  • moet ik het asbest verplicht verwijderen?
  • opnemen in koopovereenkomst / koopcontract (neem onduidelijkheid weg!)
  • impact van asbest op de vastgoedwaarde 
 • Aansprakelijkheid
  • Is er in geval er naderhand asbest wordt aangetroffen sprake van een "verborgen gebrek"?
  • "redelijkerwijs"-principe
  • "te goeder trouw"-principe
  • verwijtbaarheid

Duur
Deze Masterclass duurt een dagdeel. De lesdag is van 13.00 - 16.30 uur.

Permante Educatie (PE)
Na het volgen van deze Masterclass ontvangt u een certificaat van deelname. Dit certificaat kunt u tonen in relatie tot PE. De PE-duur is 3,5 uur. 

Docent

Deze Masterclass wordt gegeven door mr. dr. Yvonne Watermaan.

Kosten
Het volgen van deze Masterclass Asbest en Makelaardij kost € 375,00 per cursist.