Masterclass juridische aspecten Makelaardij & Asbest

Asbest is veelvuldig toegepast in gebouwen en woningen. En dus speelt dit ook een rol bij de aan- of verkoop van een woning of vastgoed. Is dat een probleem voor u als makelaar? Nou nee niet direct. Echter dient u dan wel op de hoogte te van de juridische haken en ogen zodat u als adviseur de eigenaar goed kan informeren en ondersteunen. Actualiseer daarom uw kennis en laat u informeren tijdens deze Masterclass.
 • Beschikbare data

Inhoud van de Masterclass

 • Wat is asbest? Herkennen van asbest en voorbeelden van asbesttoepassingen
 • Verplichting Asbestinventarisatie (en risicobeoordeling)?
 • Informatieplicht / meldingsplicht bij een vastgoed transactie
 • Wet- en regelgeving, o.a.
  • asbestverwijderingsbesluit
  • Bouwbesluit
 • Impact van aangetroffen asbest
  • moet ik het asbest verplicht verwijderen?
  • opnemen in koopovereenkomst / koopcontract (neem onduidelijkheid weg!)
  • impact van asbest op de vastgoedwaarde 
 • Aansprakelijkheid
  • Is er in geval er naderhand asbest wordt aangetroffen sprake van een "verborgen gebrek"?
  • "redelijkerwijs"-principe
  • "te goeder trouw"-principe
  • Verwijtbaarheid

Duur

Deze Masterclass duurt een dagdeel. En wordt op de lesdag gegeven van 13.00 - 16.30 uur.

Permante Educatie (PE)

Voor het volgen van deze Masterclass ontvangt u een certificaat van deelname. Dit certificaat kunt u tonen in relatie tot PE. De PE duur is 3,5 uur. 

Kosten

Het volgen van deze Masterclass Asbest en Makelaardij kost € 375,00 per cursist.