NEN2991 Vianen

Middels een NEN2991 onderzoek wordt de asbestconcentratie in de binnenlucht en een risicobeoordeling (in en rondom gebouwen en objecten waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt) bepaald. Om dit onderzoek op een zorgvuldige manier te kunnen doen, dienen alle stappen zoals beschreven in de NEN2991 door een deskundig persoon te worden verricht. Het niet of niet juist volgen van de NEN2991 kan tot gevolg hebben dat resultaten niet overeenkomen met de werkelijke stand van zaken. De juiste meetstrategie maar ook de juiste meetmethode zijn van groot belang. Het niet juist aflezen van een gekalibreerde debietmeter en het niet corrigeren voor temperatuur en druk, kan significante afwijkingen in de meetresultaten veroorzaken.
  • Beschikbare data

Klik hierboven op een datum en schrijf u in!

 

Resultaat van de cursus
Na het volgen van deze cursus heeft de cursist kennis van de NEN2991. Tijdens deze cursus wordt niet alleen theoretische kennis opgedaan zoals het interpreteren van resultaten, maar worden ook praktische vaardigheden aangeleerd.
De cursus is inclusief het kalibreren van pompen en bijvoorbeeld het gebruiken van een rotameter.

Voor wie?
De cursus is bedoelt voor een ieder die beroepsmatig NEN2991 metingen uitvoert, controle houdt op de uitvoering of meer kennis wil op doen over de NEN2991 norm.
Voorbeelden: Inventariseerders (DIA), DTAérs, eindcontrole inspecteurs/laboranten (BIA) en onder anderen omgevingsdiensten.

Leerdoelen

  • Theorie NEN2991
  • Praktijk NEN2991
  • Rotameter
  • Luchtpompen
  • Kalibratie
  • Omgang filters
  • Resultaten van een meting

Cursusduur
1 cursusdag van 8:00 tot 15:00 uur

Cursuskosten
Cursusprijs: € 235,00*
Lunch: € 10,00* p.p.p.d. (let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)

*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW