R-DLP Rotterdam

De R-DLP (Register Deskundig Leidinggevende Projecten) begeleidt projecten waar mogelijk een blootstellingsrisico aanwezig is bij grond (bodem gerelateerde) activiteiten. Bent u geen ervaren DLP-er of bent u nog niet CROW 400 gecertificeerd? Dan adviseren wij u voorafgaand aan de R-DLP cursus de tweedaagse DLP CROW 400 cursus of de eendaagse herhaling DLP CROW 400 cursus te volgen. Ook willen wij u erop wijzen dat er minimaal 6 uur zelfstudie wordt geadviseerd (zie CROW 400 procesdeel blz. 67).
  • Beschikbare data

Klik bovenstaand op een datum en schrijf u in!

 

Resultaat van de R-DLP cursus
Na de volledige DLP cursus en zelfstudie van de CROW 400 bent u goed voorbereid op het examen R-DLP CROW 400. Wanneer u slaagt voor het theorie- en praktijkexamen dan ontvangt u het R-DLP certificaat en wordt u opgenomen in het officiële register. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf jaar en wordt uitgegeven door CROW. Voor klasse Rood 'niet vluchtige' en oranje verwijzen we u naar de opleiding DLP.

Voor wie?
De cursus is bestemd voor betrokkenen bij grond of bodem activiteiten in of met verontreinigde bodem/waterbodem met klasse rood ‘vluchtig’ en klasse zwart. De focus voor de R-DLP ligt op arbo gestuurde vraagstukken.

Leerdoelen

  • Relevante wet- en regelgeving
  • Verschillende fases in het bouwproces
  • Informatiebronnen (bodem)kwaliteit en risicobeoordeling
  • Voorbeelden van asbest in bodem en verschillende ander bodemvreemd materiaal
  • Taken en verantwoordelijkheden
  • Relevante arbeidshygiëne
  • Opschalen van risicoklassen
  • Meten en meetstrategieën met bodemvochtmetingen en online concentratiemetingen

Examen
De aanmelding voor het examen bij het CROW dient door de cursist of werkgever zelf gedaan te worden. Het CROW plant met u een examendatum in, en zullen de examens factureren. Als hier hulp bij nodig is, dan staan we u natuurlijk graag bij tijdens de cursusdagen.
Het examen wordt door een examinator van CROW afgenomen volgens de eind- en toetstermen uit de CROW 400 (pag. 66-67) bijlage VI. Het examen bestaat uit een theorie- en praktijkdeel.
Het theorie examen wordt afgenomen op verschillende locaties in het land.

Theorie-examen
Het theorie examen duurt 3 uur en is onderverdeeld in meerkeuze vragen en op vragen middels een casus. Bij de casus mag u gebruik maken van de CROW400.

Praktijk-examen
Het praktijk examen duurt 50 minuten en wordt afgenomen op een locatie in Nieuwegein. Het examen is een 1-op-1 examen. 
Meetapparatuur en hulpmiddelen worden ter beschikking gesteld; het wordt aanbevolen om uw eigen meetapparatuur mee te nemen.
Voor meer informatie over dit examen zie de website van CROW: 
www.crow.nl

Aanmelding
De aanmelding voor het examen bij het CROW moet door de cursist zelf worden gedaan. Als hier hulp bij nodig is, dan staan we u natuurlijk graag bij tijdens één van de cursusdagen.

Cursuskosten
Cursusprijs: € 495,00*
Lunch: € 10,00* p.p.p.d. (let op, niet bij de cursusprijs inbegrepen)

Examenprijs
Theorie examen: € 195,00
Praktijk examen: € 355,00
Herexamens: Zelfde prijs

*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW