R-DLP Rotterdam

De R-DLP (Register Deskundig Leidinggevende Projecten) begeleidt projecten waar mogelijk een blootstellingsrisico aanwezig is bij grond (bodem gerelateerde) activiteiten. Bent u geen ervaren DLP-er of bent u nog niet CROW 400 gecertificeerd? Dan adviseren wij u voorafgaand aan de R-DLP cursus de tweedaagse DLP CROW 400 cursus of de eendaagse herhaling DLP CROW 400 cursus te volgen. Ook willen wij u erop wijzen dat er minimaal 6 uur zelfstudie wordt geadviseerd (zie CROW 400 procesdeel blz. 67).
  • Beschikbare data

Klik bovenstaand op een datum en schrijf u in!


Resultaat van de R-DLP cursus
Na de volledige DLP cursus en zelfstudie van de CROW 400 bent u goed voorbereid op het examen R-DLP CROW 400. Wanneer u slaagt voor het theorie- en praktijkexamen dan ontvangt u het R-DLP certificaat en wordt u opgenomen in het officiële register. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf jaar en wordt uitgegeven door CROW. Voor klasse Rood 'niet vluchtige' en oranje verwijzen we u naar de opleiding DLP.

Voor wie?
De cursus is bestemd voor betrokkenen bij grond of bodem activiteiten in of met verontreinigde bodem/waterbodem met klasse rood ‘vluchtig’ en klasse zwart. De focus voor de R-DLP ligt op arbo gestuurde vraagstukken.

Leerdoelen

  • Relevante wet- en regelgeving
  • Verschillende fases in het bouwproces
  • Informatiebronnen (bodem)kwaliteit en risicobeoordeling
  • Voorbeelden van asbest in bodem en verschillende ander bodemvreemd materiaal
  • Taken en verantwoordelijkheden
  • Relevante arbeidshygiëne
  • Opschalen van risicoklassen
  • Meten en meetstrategieën met bodemvochtmetingen en online concentratiemetingen

Examen
Het examen wordt door een examinator van CROW afgenomen volgens de eind- en toetstermen uit de CROW 400 (pag. 66-67) bijlage VI. Het examen bestaat uit een theorie- en praktijkdeel.
Het theorie examen wordt afgenomen op verschillende locaties in het land.

Theorie-examen
Het theorie examen duurt 3 uur en is onderverdeeld in meerkeuze vragen en op vragen middels een casus. Bij de casus mag u gebruik maken van de CROW400.

Praktijk-examen
Het praktijk examen duurt 50 minuten en wordt afgenomen op een locatie in Nieuwegein. Het examen is een 1-op-1 examen. 
Meetapparatuur en hulpmiddelen worden ter beschikking gesteld; het wordt aanbevolen om uw eigen meetapparatuur mee te nemen.
Voor meer informatie over dit examen zie de website van CROW: 
www.crow.nl

Aanmelding
De aanmelding voor het examen bij het CROW moet door de cursist zelf worden gedaan. Als hier hulp bij nodig is, dan staan we u natuurlijk graag bij tijdens één van de cursusdagen.

Cursuskosten
Cursusprijs: € 495,00

Lunch: € 16,00 p.p.p.d. (optioneel, niet bij cursusprijs inbegrepen)
Mocht u geen gebruik willen maken van de lunch, laat dit ons dan per
mail weten

Examenprijs
Theorie examen: € 195,00
Praktijk examen: € 355,00
Herexamens: Zelfde prijs

*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW