R-DLP Vianen

De R-DLP (Register Deskundig Leidinggevende Projecten) begeleidt projecten waar mogelijk een blootstellingsrisico aanwezig is bij grond (bodemgerelateerde) activiteiten. Bent u geen ervaren DLP'er of bent u nog niet CROW 400 gecertificeerd? Dan adviseren wij u voorafgaand aan de R-DLP cursus de tweedaagse DLP CROW 400 cursus of de eendaagse herhalingscursus DLP CROW 400 te volgen. Ook willen wij u erop wijzen dat er minimaal 6 uur zelfstudie wordt geadviseerd (zie CROW 400 procesdeel blz. 67).
  • Beschikbare data

 

Klik bovenstaand op een datum en schrijf u in!

 

Resultaat van de R-DLP cursus
Na de volledige DLP-cursus en zelfstudie van de CROW 400 bent u goed voorbereid op het examen R-DLP CROW 400. Wanneer u slaagt voor het theorie- en praktijkexamen dan ontvangt u het R-DLP certificaat en wordt u opgenomen in het officiële register. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar en wordt uitgegeven door CROW. Voor klasse 'rood niet vluchtige' en 'oranje' verwijzen we u naar de opleiding DLP.

Voor wie?
De cursus is bestemd voor betrokkenen bij grond- of bodemactiviteiten in of met verontreinigde bodem/waterbodem met klasse 'rood vluchtig’ en klasse 'zwart'. De focus voor de R-DLP ligt op Arbo-gestuurde vraagstukken.

Leerdoelen

  • Relevante wet- en regelgeving
  • Verschillende fases in het bouwproces
  • Informatiebronnen (bodem)kwaliteit en risicobeoordeling
  • Voorbeelden van asbest in bodem en ander bodemvreemd materiaal
  • Taken en verantwoordelijkheden
  • Relevante arbeidshygiëne
  • Opschalen van risicoklassen
  • Meten en meetstrategieën met bodemvochtmetingen en online concentratiemetingen

Benodigdheden
Voor deze cursus verzoeken wij u de publicatie CROW 400 mee te nemen. Als u niet in het bezit bent van deze publicatie, kunt u deze via ons aanschaffen.
De kosten hiervoor bedragen € 137,00 per stuk.

Examen
De aanmelding voor het examen bij het CROW dient door de cursist of werkgever zelf gedaan te worden. Het CROW plant met u een examendatum in en factureert de examens. Als hier hulp bij nodig is, dan staan we u natuurlijk graag bij tijdens de cursusdagen.
Het examen wordt door een examinator van CROW afgenomen volgens de eind- en toetstermen uit de CROW 400 (pag. 66-67) bijlage VI. Het examen bestaat uit een theorie- en praktijkdeel.
Het theorie-examen wordt afgenomen op verschillende locaties in het land.

Theorie-examen
Het theorie-examen duurt 3 uur en is onderverdeeld in meerkeuzevragen en open vragen middels een casus. Bij de casus mag u gebruik maken van de CROW 400.

Praktijk-examen
Het praktijkexamen duurt 50 minuten en wordt afgenomen op een locatie in Nieuwegein. Het examen vindt 1-op-1 plaats. 
Meetapparatuur en hulpmiddelen worden ter beschikking gesteld; het wordt aanbevolen om uw eigen meetapparatuur mee te nemen.

Voor meer informatie over dit examen zie de website van CROW: 
www.crow.nl

Aanmelding
De aanmelding voor het examen bij het CROW moet door de cursist zelf worden gedaan. Als hier hulp bij nodig is, dan staan we u natuurlijk graag bij tijdens één van de cursusdagen.

Cursuskosten
Cursusprijs: € 685,00*
Lunch: € 10,00* p.p.p.d. (let op, niet bij de cursusprijs inbegrepen)

Examenprijs
Theorie examen: € 195,00*
Praktijk examen: € 355,00*
Herexamens: Zelfde prijs

*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW