VCA-VOL Rotterdam

Bent u een leidinggevende of een hoofdaannemer en gaat u operationeel werk verrichten met een verhoogd risico op lichamelijk letsel? Of gaat u aan de slag bij een VCA gecertificeerd bedrijf waar u moet leidinggeven aan anderen? Dan dient u in het bezit te zijn van een VCA-VOL diploma. Met dit VCA certificaat toont u aan dat u goed risico’s kunt inschatten en in staat bent om (on)veilige situaties te signaleren.
  • Beschikbare data

Klik bovenstaand op een datum om u in te schrijven!

 

VCA-Vol is bedoeld voor bedrijven die in een risicovolle omgeving werken of risicovolle werkzaamheden uitvoeren. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Deze cursus helpt u, uw bedrijf en medewerkers veilig en gezond maar ook milieubewust te werken. Uw opdrachtgever kan VCA-certificering van u eisen.

RESULTAAT VAN DE CURSUS
Na het volgen van deze cursus toont de deelnemer aan de algemene kennis omtrent veiligheid, gezondheid en milieu te beheersen. U heeft kennis van wet- en regelgeving, weet hoe u gevaarlijke situaties kunt voorkomen en herkennen. U kunt andere medewerkers op een veilige manier hun werkzaamheden laten uitvoeren. Indien u voor een aannemer gaat werken volstaat de cursus VCA-Basis meestal. Treed u op als leiding gevende dan moet u in het bezit zijn van VCA-Vol.

VOOR WIE?
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig werkt in risico volle omgevingen zoals bouwterreinen, fabrieken of bijvoorbeeld werkplaatsen. Voorbeelden van dergelijke omgevingen dan wel branches zijn (Petro)chemie, Steigerbouw, metaal branche en bijvoorbeeld de transportsector.

Leerdoelen 

·         Arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen

·         Wetgeving

·         Taken/rechten/plichten en overleg

·         Gevaarlijke stoffen

·         Gevaren/risico's en preventie

·         Noodsituaties

·         Ongevallen

·         Elektriciteit en straling

·         Preventie

·         Brand en explosie

·         Werkplek (specifieke werkzaamheden en omstandigheden)

·         Medewerkers aansturen op veilig werken, preventie en overleg

 

Examen
U kunt via ons een examen inplannen. Wij zullen dan kijken naar de beschikbare examenmomenten zodat u het examen kunt afnemen wanneer het u uitkomt.

Cursusduur
1 cursusdag van 8:00 tot 16:00 uur

Cursuskosten
Cursusprijs: € 285,00 (inclusief examen)
Lunch: € 10,00 p.p.p.d. (let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)

*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW