cursus Voorman Sloopwerken Rotterdam

De BRL SVMS-007 stelt eisen aan de deskundigheid van personeel van sloopaannemers. Zo moet bij een sloopaannemer minimaal één Voorman Sloopwerken werkzaam zijn.
  • Beschikbare data

Klik bovenstaand op een datum om u in te schrijven!

 

Resultaat van de cursus
De cursist heeft kennis van onder andere sloopregelgeving, het sloopproces, veiligheid en gezondheid. De cursist voldoet na het behalen van het examen aan de eisen zoals opgesteld in de Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) en ontvangt een diploma.

Voor wie?
Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die leiding geven aan personeel op een slooplocatie.

Leerdoelen

·         sloopregelgeving
·         het sloopproces
·         sloopobjecten
·         algemene kennis
·         vrijkomende sloopmaterialen
·         slooptechnieken
·         sloopmaterieel
·         veiligheid en gezondheid

Subsidiemogelijkheid

·         Via OOM en OTIB

Examen
Het examen Voorman Sloopwerken wordt afgenomen door Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (SVS) in Meteren. U dient zich via 
www.sloopopleidingen.nl/voorman+sloopwerken in te schrijven voor het examen.  De duur van het examen is 2 uur. Bij het behalen van het examen wordt een diploma verstrekt. Met dit diploma wordt voldaan aan de deskundigheidseisen in de BRL Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007). Kijk op bijbehorende examen pagina voor meer informatie omtrent de kosten van het examen Voorman Sloopwerken, het voorleesexamen, het examineringsschema en de annuleringsvoorwaarden.

Cursusduur
3 cursusdagen van 8:00 tot 15:00 uur

Cursuskosten

Cursusprijs: € 660,00*
Examenprijs € 450,00* (let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)
Lunch: € 10,00* p.p.p.d. (let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)

*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW