Direct contact

030 207 60 70

Branchevertegenwoordiging & Partners

201520685 BME - Logo VAOBME Opleidingen is lid van VAO, Vereniging van Asbestopleidingsinstituten. De VAO behartigt bij de totstandkoming en wijziging van wet- en regelgeving op het gebied van asbest de belangen van de asbestopleidingsinstituten en hun cursisten.
logo_ascert_kleinBME Opleidingen heeft namens de VAO een zetel in de  Werkkamer Persoon en Proces van Ascert. Hierbij overlegt Ascert met de belangenorganisaties in het werkveld asbest inzake het opstellen van persoonscertificatieschema’s.
logo CLC

BME Opleidingen heeft een partnerovereenkomst met Conclusion Learning Centers, marktleider in Learning Business Proces Outsourcing (BPO) in Nederland. Conclusion Learning Centers ontzorgt organisaties bij hun performanceontwikkeling en bij de ontwikkeling van de medewerkers, zowel in de profit als de non-profit sector.