Direct contact

030 207 60 70

Branchevertegenwoordiging & Partners

201520685 BME - Logo VAOBME Opleidingen is lid van VAO, Vereniging van Asbestopleidingsinstituten. De VAO behartigt bij de totstandkoming en wijziging van wet- en regelgeving op het gebied van asbest de belangen van de asbestopleidingsinstituten en hun cursisten.
logo_ascert_kleinBME Opleidingen heeft namens de VAO een zetel in de  Werkkamer Persoon en Proces van Ascert. Hierbij overlegt Ascert met de belangenorganisaties in het werkveld asbest inzake het opstellen van persoonscertificatieschema’s.
logo-UWV-stand-alone1-522x391BME Opleidingen heeft een Toegangsovereenkomst Scholing afgesloten met het UWV voor het verzorgen van asbestopleidingen. Wij zijn hierdoor erkend om via een reïntegratietraject mensen op te leiden voor het werken in de asbestbranche.
logo CLC

BME Opleidingen heeft een partnerovereenkomst met Conclusion Learning Centers, marktleider in Learning Business Proces Outsourcing (BPO) in Nederland. Conclusion Learning Centers ontzorgt organisaties bij hun performanceontwikkeling en bij de ontwikkeling van de medewerkers, zowel in de profit als de non-profit sector.

Gerelateerde afbeeldingBME Opleidingen is sponsor van VVTB, de branchevereniging van en voor gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven.
Afbeeldingsresultaat voor RIONEDBME Opleidingen is begunstiger van Stichting RIONED, de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer  en riolering in Nederland. In RIONED participeren alle professioneel betrokken partijen: overheden (gemeenten, waterschappen, rijk en provincies), bedrijven (leveranciers, adviesbureaus, inspectiebedrijven en aannemers) en onderwijsinstellingen.