Direct contact

030 207 60 70

Instructievideo’s asbest

In deze video’s wordt in hoofdlijnen inzicht gegeven in de procedures die uitgevoerd worden tijdens asbest werkzaamheden. Het betreft echter geen volledige weergave van alle handelingen.

1. Introductie

3. Afvaluitsluisprocedure + calamiteit

5. Aansluiten watermanagementsysteem

2. Decontaminatieprocedure met achterlating filter

4. Inplakken en in gebruik nemen van onderdrukmachine