Chroom-6

e-Learning 

Tijdens de uitvoering van uw dagelijkse werk zijn er zowel herkenbare als minder herkenbare risico’s waar u tegenaan kunt lopen. Het is de taak van de werkgever om in de RI&E vast te leggen welke risico’s dat zijn. Een minder herkenbaar risico is de blootstelling aan Chroom-6. We krijgen steeds meer inzicht in toepassingen van Chroom-6. De afgelopen 50 jaar is Chroom-6 op grote schaal gebruikt. Deze kankerverwekkende stof is in een zeer breed scala van producten en bouwwerken toegepast. Gezien de zeer schadelijke effecten van Chroom-6 is de noodzaak om de blootstelling in kaart te brengen toegenomen. Om de risico’s zo veel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat de mensen die in aanraking kunnen komen met Chroom-6 weten hoe ze het kunnen herkennen, hoe dan te handelen en het belang van een duidelijk stappenplan.

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig in aanraking kan komen met gevaarlijke stoffen, waaronder Chroom-6. Voorbeelden zijn o.a.: onderhoudsmedewerkers van installaties en gebouwen, sloopbedrijven, schilders of mensen in de offshore sector.

Inhoud van de online cursus

 • Risico-inventarisatie & Evaluatie;
 • Wat is Chroom-6?;
 • Positieve eigenschappen van Chroom-6;
 • Wanneer werd het gebruikt?;
 • Waarin kom je Chroom-6 tegen?;
 • Welke branches en sectoren kunnen met Chroom-6 te maken krijgen?;
 • Gezondheidsrisico’s;
 • Omgang met Chroom-6;
 • Doel van het onderzoek;
 • Bepalen aanwezigheid, monstername- & analysemethoden;
 • Grenswaarden;
 • Rapportage
 • Wel vs niet verwijderen van Chroom-6.

Omvang van de online cursus

De online training bestaat uit: 

 • 1 module van ca. 45 minuten;
 • een eindtoets;
 • Indien u de toetsen met goed gevolg aflegt dan ontvangt u het certificaat.

Prijsstelling

Staffel prijs per cursist 

aantal deelnemer(s)

prijs per deelnemer

€ 58,00* 

2- 10

€ 49,00* 

11 - 20

€ 41,50*

> 20

€ 35,00*

*Prijzen zijn exclusief BTW.

Je krijgt hierbij drie maanden toegang tot de cursus.

Wilt u mensen aanmelden voor de e-Learning? Neem dan contact met ons op via 030 207 60 70 of via backoffice@bmeopleidingen.nl.