‘Veilig werken met kwik’

basiscursus

Kwik is een erg giftig en vluchtig metaal. Men kan met kwik worden geconfronteerd in installaties, apparaten en onderdelen daarvan. Deze cursus is er op gericht om u de basiskennis bij te brengen rond het veilig werken met kwik.

 

Voorkomen

Men kan met kwik worden geconfronteerd in installaties, apparaten en onderdelen daarvan uit specifieke branches als:

 • olie & gas,
 • goudwinning,
 • kolenverbranding,
 • chlooralkali installaties,
 • afvalverbranding
 • en zelfs landbouw bij gebruik van kwikrijke fungiciden.

Ook kan sprake zijn van illegaal vermengen van kwikhoudend afval in bijvoorbeeld partijen metaal. Bij het vervaardigen van drugs wordt in verschillende procedés kwik gebruikt. Daardoor kan men bij het ontmantelen van druglabs en omgaan met drugsafval, naast met de vele andere chemicaliën, ook worden geconfronteerd met kwik.

Ook komt het helaas veel voor dat particulieren een probleem met kwikdamp in hun huis hebben door breuk van bijvoorbeeld een barometer of thermometer.

 

Kwik is een erg giftig en vluchtig metaal. De risico’s worden nogal eens onderschat (“we mochten vroeger spelen met kwikdruppeltjes...”). Het is goed om te beseffen dat er naast de risico's voor het milieu wel degelijk sprake is van aanzienlijke veiligheidsrisico's. En niet alleen voor mensen die er direct mee te maken hebben. Het betreft de hele keten van mensen en bedrijven die opruimen, reinigen of werken met - en aan onderdelen uit bovengenoemde branches.

 

Algemene cursus ‘Veilig werken met kwik’

U kunt bij ons een cursus ‘Veilig werken met kwik’ volgen die niet bedrijfsgebonden is. Een bijeenkomst duurt één dagdeel (ochtend of middag). Op een praktische wijze komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Wat is kwik?, Waar komt het voor?, Wat zijn de risico’s?;
 • Adviserende beschrijving van de wijze waarop een organisatie om kan gaan met deze problematiek (beleid, procedures);
 • Praktische voorbeelden van incidenten en de wijze waarop daarmee kan worden omgegaan;
 • Het meten van kwik met HXRF aan metaal en kwikdamp (meetdoelen, meetprincipes, randvoorwaarden);

 

 • Kwikhoudend afval: normen en verwerken.

 

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor bijvoorbeeld:

 • Management van bedrijven die moeten bepalen of en zo ja welke maatregelen nodig zijn;
 • Medewerkers die werkzaamheden waarbij kwik mogelijk een aspect is, leiden, plannen en / of sturen;
 • Medewerkers die die werkzaamheden moeten uitvoeren;
 • Beleidsmedewerkers en handhavers van bevoegde gezagen die meer kennis willen hebben over het voorkomen van kwik en de maatregelen die nodig zijn.

 

Uw docent

Onze docent voor deze cursus is Charles Odekerken.

Charles is als specialist (NOK-C) al meer dan 30 jaar betrokken bij de kwikproblematiek binnen de Olie & Gas. Naast onderzoek, advies, het maken van bijvoorbeeld instructies en procedures, verzorgt hij meerdere cursussen waarbij vaak sprake is van bedrijfsinterne opleidingen. Daarbij worden dan de eigen bedrijfsspecifieke omstandigheden behandeld met de eigen procedures. Zo verzorgt hij de interne bedrijfscursus ‘Veilig werken met kwik’ van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) die is opgenomen in de trainingsmatrix. NAM stelt deze cursus, al sinds eind jaren ’90, verplicht voor medewerkers van zowel NAM als van contractors die werkzaamheden plannen, sturen en/of leiden aan kwik-verdachte onderdelen. Dit betreft werkzaamheden op zowel NAM-lokaties als op de lokaties van de contractors. Deze cursus dient iedere 5 jaar te worden gevolgd en leidt tot een stempel in het PSL (het Groene Boekje).

 

Cursuskosten

Het volgen van deze cursus is met een minimale groepsgrootte van 5 deelnemers. De kosten per deelnemer zijn € 375,00 per cursist. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Bij een groter aantal deelnemers kunt u contact opnemen met ons voor een staffelkorting per deelnemer.

 

Vervolgopleidingen

Dit betreft een basisopleiding "Veilig werken met kwik". Het kan zijn dat u besluit om na het volgen van deze cursus dieper op de materie in te willen gaan. Hiervoor zijn meerdere opties die we graag met u bespreken. Vaak wordt gekozen voor een vervolg met een meer bedrijfsinterne aanpak. Voor verdiepingscursussen neem contact op met: backoffice