Asbestherkenning voor Installateurs

e-Learning ASBEST – STOF TOT NADENKEN

Na het volgen van de e-learning is de cursist in staat om asbestverdachte materialen te herkennen voor hun specifieke werkzaamheden en werkomgevingen. Tijdens deze e-learning leert u ook om asbestverdachte situaties te herkennen, te beoordelen en risicovolle situaties in te schatten.

Gebouwen en installaties van voor 1994 bevatten in veel gevallen asbest. Omdat asbest risico’s kan opleveren voor de gezondheid, is het werken met asbesthoudende materialen aan regels gebonden. Deze e-learning "Asbestherkenning voor Installateurs" is een introductie in de wereld van asbest.

Arbeidsinspectie en asbestrisico's in de installatiebranche

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft in 2022 de installatiebranche op de agenda staan om te bezoeken. Er zal gekeken worden naar asbestrisico’s en of deze zijn opgenomen in de verplichte RI&E. nog steeds voldoen helaas niet alle installatiebureaus aan deze eis. Door deze cursus te volgen voldoen werkgever en werknemer in ieder geval aan de eis: “voorlichting geven, of deelnemen aan voorlichting over de specifieke risico’s van blootstelling aan asbest”. Hiermee voldoet de werkgever al voor een groot deel aan zijn/haar zorgplicht. Voor ons is het een extra kans voor extra omzet.

Asbestherkenning voor Installateurs

Kennis maken met het thema asbest of uw asbestkennis opfrissen? In ongeveer een uur en drie kwartier doorloopt u de training met de belangrijkste asbestonderwerpen. Deze online training is laagdrempelig en op elk gewenst moment en in uw tempo te volgen op een computer, laptop of tablet. 

Voor wie?

De training is op maat gemaakt voor de Installatiebranche en geschikt voor bijvoorbeeld koude- en warmte-installateurs, gas- en water-installateurs, elektra- en elektronica-installateurs en overige technici. 

Het voordeel voor de cursist is dat hij altijd, waar en wanneer hij wil, de cursus kan volgen via het door hemzelf gekozen medium (smartphone, tablet, PC, et cetera). Bovendien is de online cursus laagdrempelig zodat ook de kleinere installatiebureaus, met minder medewerkers, op deze wijze een cursus kunnen aanbieden aan hun werknemers.

Inhoud van de online cursus

Aan de hand van vele voorbeelden van toepassingen, krijgt u inzicht in: Waarvoor, door wie en wanneer asbest werd gebruikt. Ook leert u wat de gezondheidsrisico's zijn en waarom u asbest ook vandaag de dag nog altijd kunt tegenkomen.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:

 • de historie van asbest;
 • eigenschappen van asbest;
 • soorten asbest;
 • hechtgebonden vs niet-hechtgebonden asbest;
 • stansmerken: asbesthoudend vs niet-asbesthoudend;
 • waarom is asbest toegpast (de eigenschappen) n de de werkomgeving binnen de installatiebranche;
 • herkennen van asbest n de de werkomgeving binnen de installatiebranche;
 • asbesthoudende toepassingen in de de werkomgeving binnen de installatiebranche;
 • asbest en gezondheidsschade binnen de installatiebranche.

Omvang van de online cursus

De online training bestaat uit: 

 • 5 Modules,
 • 12 lessen,
 • een toets per module,
 • een eindtoets,
 • Indien u de tussentoetsen en eindtoets met goed gevolg aflegt dan ontvangt u het persoonscertificaat Asbestherkenning voor Installateurs.

Prijsstelling

Staffel prijs per cursist 

aantal deelnemer(s)

prijs per deelnemer

€ 55,00* 

2- 10

€ 49,50* 

11 - 20

€ 42,00*

> 20

€ 35,00*

*Prijzen zijn exclusief BTW.

Je krijgt hierbij drie maanden toegang tot de cursus


Wilt u mensen aanmelden voor de e-Learning? Neem dan contact met ons op via 030 207 60 70 of via backoffice@bmeopleidingen.nl.