VCA-Basis

e-Learning

VCA-Basis is bedoelt voor bedrijven die in een risicovolle omgeving werken of risicovolle werkzaamheden uitvoeren. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Deze online cursus helpt u, uw bedrijf en medewerkers veilig en gezond maar ook milieubewust te werken. Uw opdrachtgever kan VCA-certificering van u eisen.

RESULTAAT VAN DE CURSUS
Na het volgen van deze cursus toont de deelnemer aan de algemene kennis omtrent veiligheid, gezondheid en milieu te beheersen. U heeft kennis van wet- en regelgeving, weet hoe u gevaarlijke situaties kunt voorkomen en herkennen. U kunt andere medewerkers op een veilige manier hun werkzaamheden laten uitvoeren

Indien u voor een aannemer gaat werken volstaat de cursus VCA-Basis meestal. Treed u op als leiding gevende dan moet u in het bezit zijn van VCA-Vol

VOOR WIE?
Deze cursus is bedoelt voor iedereen die beroepsmatig werkt in risico volle omgevingen zoals bouwterreinen, fabrieken of bijvoorbeeld werkplaatsen.

Voorbeelden van dergelijke omgevingen dan wel branches zijn (Petro)chemie, Steigerbouw, metaal branche en bijvoorbeeld de transportsector.

ONDERWERPEN

 • Arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Wetgeving
 • Taken/rechten/plichten en overleg
 • Gevaarlijke stoffen
 • Gevaren/risico’s en preventie
 • Noodsituaties
 • Ongevallen
 • Elektriciteit en straling
 • Preventie
 • Brand en explosie
 • Werkplek en onder meer specifieke werkzaamheden en omstandigheden

PRIJZEN

 

Prijs per cursist

Voor

€ 59,00

  e-learning training VCA

€ 158,00

  e-learning training VCA, inclusief examen

Prijzen zijn exclusief BTW.

AANMELDEN

Wilt u zich aanmelden voor de e-learning VCA neem contact op met ons via 030 207 60 70 of via backoffice@bmeopleidingen.nl. Na de betaling ontvangt u uw toegangscode voor ons e-learning portaal.