VCA-Basis

e-Learning

VCA-Basis is bedoeld voor bedrijven die in een risicovolle omgeving werken of risicovolle werkzaamheden uitvoeren. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Deze online cursus helpt u, uw bedrijf en uw medewerkers om veilig en gezond maar ook milieubewust te werken. Uw opdrachtgever kan VCA-certificering van u eisen.

RESULTAAT VAN DE CURSUS
Na het volgen van deze cursus toont de deelnemer aan de algemene kennis omtrent veiligheid, gezondheid en milieu te beheersen. U heeft kennis van wet- en regelgeving, weet hoe u gevaarlijke situaties kunt voorkomen en herkennen. U kunt andere medewerkers op een veilige manier hun werkzaamheden laten uitvoeren

Indien u voor een aannemer gaat werken volstaat de cursus VCA-Basis meestal. Treedt u op als leidinggevende dan moet u in het bezit zijn van VCA-Vol.

VOOR WIE?
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig werkt in risicovolle omgevingen zoals bouwterreinen, fabrieken of bijvoorbeeld werkplaatsen.

Voorbeelden van dergelijke omgevingen dan wel branches zijn: (Petro)chemie, Steigerbouw, metaalbranche en de transportsector.

ONDERWERPEN

 • Arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Wetgeving
 • Taken/rechten/plichten en overleg
 • Gevaarlijke stoffen
 • Gevaren/risico’s en preventie
 • Noodsituaties
 • Ongevallen
 • Elektriciteit en straling
 • Preventie
 • Brand en explosie
 • Werkplek en onder meer specifieke werkzaamheden en omstandigheden

PRIJZEN

 

Prijs per cursist


Voor e-Learning

€ 59,00*

 training VCA

€ 158,00*

 training VCA incl. examen

*Prijzen zijn exclusief BTW.

Je krijgt hierbij één jaar toegang tot de cursus.

AANMELDEN

Wilt u zich aanmelden voor de e-Learning VCA, neem contact op met ons via 030 207 60 70 of via backoffice@bmeopleidingen.nl.
Na de betaling ontvangt u uw toegangscode voor ons e-Learning portal.