D1. Dossier Asbest: bronnenboek

Onderstaand treft u een overzicht aan van asbesthoudende toepassingen die daadwerkelijk tijdens asbest inventarisaties zijn aangetroffen. 

De kennis van asbest, asbestverdachte & asbesthoudende materialen is cruciaal voor de beroepsgroep die in de asbestketen actief is. Dus waardevol voor de DIA, DTA, DAV, DAA, ADK maar ook voor de eigenaren van gebouwen, vastgoed, industriële objecten of Maritiem & Offshore. Onderstaand treft u een uitgebreide selectie aan van asbesttoepassingen (asbesthoudend / asbestverdacht) welke naar voren zijn gekomen uit de voorbereiding (deskresearch) danwel uit de daadwerkelijke visuele inspectie met monstername.

Het bronnenboek Asbest geeft naast de asbesttoepassing zelf ook weer:

  • de historie (bouwkundig),
  • de eigenschap waarom het werd toegepast,
  • welke soort asbest,
  • percentage asbest,
  • hechtgebonden vs niet hechtgebonden.

Cursisten van BME Opleidingen hebben via de cursistenportal vanaf 2021 een volledige bibliotheek ter beschikking!

Inschrijven / aanmelden

Asbesthoudende leidingisolatie

Asbesthoudend Imitatiesteen

Asbesthoudend Koord

Asbesthoudende Deur

Asbesthoudende beplating

Uiteraard zijn er ook andere informatiebronnen omtrent asbesthoudende toepassingen als:

  1. Atlas Leefomgeving
  2. Arboportaal
  3. IPLO
  4. Arbo catalogus netwerkbedrijven