Asbest instructie Risicoklasse 1 werkzaamheden

Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit artikelen 4.45a en 4.45b dienen werknemers die asbest verwijderen in risicoklasse 1 voorlichting en onderricht te hebben genoten. Na afloop van de cursus beschikt de cursist over voldoende kennis en vaardigheid om dergelijke werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.

.

RK-1 Asbest Instructie 

 


Cursusprijs: € 235,00
Lunch: € 10,00 p.p.p.d. (let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)


*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

.

Aanvullende informatie RK-1 asbest instructie

  • Voor wie?
  • Leerdoelen
  • Art. 4.45a
  • Art. 4.45b
  • Cursusduur

Voor wie?

Medewerkers die ingezet worden bij klasse 1 asbestverwijderingsprojecten, zoals installateurs, monteurs van G-,W- en L- leidingnetten, timmerlieden en slopers. Na het volgen van de cursus ontvangen uw medewerkers een verklaring van deelname. Deze verklaring kan men overleggen gedurende controles van o.a. de Inspectie SZW.

Waarom?

Asbestverwijderingswerkzaamheden worden op basis van asbestinventarisatie-rapportages onderverdeeld in drie risicoklassen. Deze indeling in risicoklasse conform het Arbeidsomstandighedenbesluit artikelen 4.44, 4.48 en 4.53a is gebaseerd op de vezelemissies en het type asbest dat bij de verwijdering van asbesthoudende producten kunnen vrijkomen. De asbesthoudende producten die men zonder breuk of beschadiging kunnen verwijderen vallen in risicoklasse 1. Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit artikelen 4.45a en 4.45b dienen werknemers die asbest verwijderen in risicoklasse 1 voorlichting en onderricht te hebben genoten. Na afloop van de cursus beschikt de cursist over voldoende kennis en vaardigheid om dergelijke werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.