Asbestmuseum

Rotterdam

Het Asbestmuseum heeft tot doel om middels het op veilige wijze tonen van toepassingen waarin asbest is verwerkt, folders, brochures en overige items, en uitleg over de historie van asbest - Stof tot nadenken - bij te dragen aan het vergaren van direct toepasbare kennis voor werknemers in de asbestketen. En daarnaast om het bewustzijn rond asbest, asbesttoepassingen, asbestverwijdering en een veilige omgang te vergroten zodat minder gezondheidsschade ontstaat.

Maatschappelijk belang:

 • middels de bestaande collectie willen wij het bewustzijn rond de omgang met asbest vergroten;
 • het herkennen van asbestsoorten en asbest toepassingen verbeteren (asbest educatie);
 • het herkennen van verdachte situaties en hoe risico's voorkomen of geminimaliseerd kunnen worden. 
 • we willen een bijdrage leveren aan het voorkomen dat asbestvezels onbedoeld worden ingeademd en tot gezondheidsschade kan leiden.

Asbestmuseum, voor wie?

Het Asbestmuseum is opgericht:

 • met name voor de actief werkenden in de asbestsector: 
  • asbestonderzoekers (DIA),
  • asbestverwijderaars (DTA, DAV-1 en DAV2),
  • laboratorium medewerkers die asbestanalyses uitvoeren,
  • inspecteurs van Inspectie instellingen die Eindbeoordelingen na Asbestverwijdering conform NEN-2990 uitvoeren,
  • acceptanten van milieustraten,
  • vergunningverleners, toezichthouders en inspecteurs van overheden (OD's, RUD's, I-SZW, I&LT).
 • voor de eigenaren van asbesttoepassingen in Vastgoed, Industrie en Maritiem & Offshore. En voor de beheerders van panden, objecten en installaties waarin asbest verwerkt kan zijn.
 • voor overige actoren die in panden die niet hun eigendom zijn met asbest in aanraking kunnen komen: Brandweer, Politie, Installateurs, ICT-ers, Docenten, Onderhoudsmedewerkers, etc.

Asbestmuseum bezoeken: www.asbestmuseum.nl