Branchevertegenwoordiging & Partners

BME Opleidingen is zeer betrokken bij en met haar opdrachtgevers en met de omgeving waarin wij werkzaam zijn als Uw opleider. Zo houden wij onze kennis, onze opleidingen en daarmee U up-to-date omtrent wijzigingen in wet- en regelgeving maar ook op het gebied van innovatie, leermethoden en ons opleidingenaanbod. Daarom zijn wij actief betrokken in brancheverenigingen, belangenorganisaties en diverse overlegorganen. Onderstaand vind u een overzicht van vertegenwoordigingen:

Branche-vertegenwoordiging

 Toelichting


 VAO

BME Opleidingen is lid van VAO, Vereniging van Asbestopleidingsinstituten. De VAO behartigt bij de totstandkoming en wijziging van wet- en regelgeving op het gebied van asbest de belangen van de asbestopleidingsinstituten en hun cursisten. Oebele Struijk van BME Opleidingen is per Juli 2020 verkozen tot  Voorzitter van de VAO.

www.ascert.nl

 Ascert

BME Opleidingen heeft namens de VAO een zetel in de Werkkamer Persoon van Ascert. Hierbij overlegt Ascert met de belangenorganisaties in het werkveld asbest inzake het opstellen van persoonscertificatieschema's.

www.ascert.nl

 Voam

BME Opleidingen is geassocieerd lid van de VOAM, de brancheorganisatie voor onderzoeks- en adviesbureaus op het gebied van asbest en andere milieugevaarlijke stoffen, Chroom 6, binnenklimaat en biologische agentia.

www.voam.nl

 VVTB

BME Opleidingen is geassocieerd lid van de VVTB, de branchevereniging van en voor ondernemers in de asbestverwijdering.

www.vvtb.nl

 VERAS

BME Opleidingen is donateur & opleidingspartner van VERAS, Branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven.

www.sloopaannemers.nl

 SVS

BME Opleidingen is als opleidingspartner verbonden aan Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (SVS). SVS heeft als doelstelling om te voorzien in een structuur voor opleiding en examinering van sloopopleidingen om daarmee de vakkennis van personen die werkzaam zijn in de sloopsector te vergroten

www.sloopopleidingen.nl