Resultaat van de Examentraining:

Na afloop van deze training heeft de cursist:

  • de kennis opgefrist rondom het uitvoeren van een asbestsanering en toezicht houden op deze activiteiten,

  • examen voorbereiding gehad, door middel van praktijk- en theorie oefeningen.

De cursist voldoet na het behalen van het examen aan de eindtermen zoals opgesteld in de eind- en toetstermen.

Training kan afhankelijk van de behoefte van de cursist:

  • 1 volle dag € 550,00* p.p.

  • 1 dagdeel 260,00* p.p.

Lunch: € 10,00* p.p.p.d. (let op, niet bij prijs inbegrepen)

*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW