Resultaat van de Examentraining:

Na afloop van deze training heeft de cursist:

  • de kennis opgefrist rondom het uitvoeren van een asbestsanering en toezicht houden op deze activiteiten,

  • examen voorbereiding gehad, door middel van praktijk- en theorie oefeningen.

De cursist voldoet na het behalen van het examen aan de eindtermen zoals opgesteld in de eind- en toetstermen.

Training kan afhankelijk van de behoefte van de cursist:

  • 1 volle dag (€ 550,00 p.p)

  • 1 dagdeel (260,00 p.p.)

Lunch: € 16,00 p.p.p.d. (optioneel, niet bij prijs inbegrepen)
Mocht u geen gebruik willen maken van de lunch, laat dit ons dan per mail weten

*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW