Mentorschap DAV traject

.

Omschrijving
Om DAV-2 te worden moet er een opleidingstraject worden gevolgd. Dit traject wordt begeleid door een Mentor. Wij kunnen dit aanbieden als op zich staand traject of in combinatie met een DAV1 dan wel DAV1 & DAV2 cursus.

Beschrijving
Om de DAV-1 als mentor te begeleiden, dient de mentor een mentortraining te hebben gevolgd. BME Opleidingen kan dit begeleidingstraject aanbieden.
Onze mentor is in het bezit van de door Ascert gestelde eisen, namelijk een ‘Verklaring opname mentorregister Ascert’, een ‘Onafhankelijkheidsverklaring mentor’ en een getuigschrift.

Resultaat van het traject
Na het volgen van de cursus DAV1, het behalen van het examen DAV1 en het onder begeleiding mentorschap traject, is de deelnemer gereed om de cursus en de daaraan gekoppelde examen voor DAV2 te volgen.

Voor wie?
Dit traject is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig als saneerder in de asbest branche wil gaan werken.

Package deal
Het mentorschap kan ook gecombineerd worden met een DAV1 en/of DAV2 cursus.
Voor het mentorschap in combinatie met een DAV1 en/of DAV2 cursus kunnen wij een korting aanbieden.

Neem voor meer informatie hierover contact op met onze backoffice 030-2076070 of backoffice@bmeopleidingen.nl