Nieuwe NEN2990 vs bestaande Certificatieregeling Asbestverwijdering

nieuws: 23 september 2020

Door NEN is recent (2020) de nieuwe NEN2990 norm gepubliceerd. De NEN2990 is een norm voor de Eindbeoordeling na Asbestverwijdering. Echter, in het certificatieschema voor Asbestverwijdering wordt nog verwezen naar de vorige versie van de norm. Hoe dient u hier op dit moment mee om te gaan?

Stichting Ascert heeft met de betrokken Ministeries, normcommissie NEN en de Raad van Accreditatie overleg hierover gevoerd met de volgende duidelijke uitkomst:

  • de in het certificatieschema voor Asbestverwijdering genoemde NEN2990:2012 dient gehanteerd te worden. Dit betekent concreet dat u wanneer u op dit moment asbest verwijdert u voor de vrijgave de NEN 2990:2012 inclusief de NEN Interim-regeling eindcontrole na een asbestsanering in risicoklasse 2A dient te gebruiken;
  • dus de nieuwe NEN2990:2020 Lucht - Eindbeoordeling na asbestverwijdering is derhalve nog niet rechtsgeldig van kracht voor de momenteel lopende asbestverwijderingsprojecten;
  • de nieuwe NEN2990:2020 Lucht - Eindbeoordeling na asbestverwijdering wordt van kracht wanneer deze is opgenomen in een herziene nieuwe versie van het certificatieschema asbestverwijdering, deze gepubliceerd en van kracht is.

meer lezen: klik hier 

het certificatieschema asbestverwijdering inzien: klik hier