Onze leermethodes

Om onze opleidingen effectief te laten zijn voor alle doelgroepen hanteren wij een mix van verschillende leermethodes. De verschillende leervormen versterken elkaar en intensiveren het leertraject. Geen enkele cursist of opdrachtgever is hetzelfde en door een mix van leermethodes ("blended learning") wordt het leereffect groter, de lesdag(en) effectiever en maakt het opleiden op maat mogelijk wat betreft niveau, tempo en leerstijl.
  • Klassikaal.
  • Virtual classroom – via o.a. Zoom, Skype, Teams.
  • E-learning via ons e-learning portaal. 
  • Engagement, opvolging na een gevolgde opleiding. Gedurende een jaar nadat de cursus is gevolgd wordt periodiek van een leerdoel kennis overgedragen en een aantal toets vragen gesteld. Dit is momenteel in de ontwikkelingsfase en zal via de e-portaal ontsloten gaan worden in 2021.
  • Voor cursussen waar geen staatexamen vanuit de overheid verplicht is ontwikkelen wij eigen instituut examens en geven instituut certificaten uit.
  • Naast klassikale en e-learning cursussen kunnen wij ook een fit-for-purpose cursus maken (cursus Op-Maat) die aansluit bij de specifieke behoefte van een opdrachtgever.