Permanente Educatie

Permanente Educatie (PE) is een beproefde onderwijsmethode. Uitgangspunt is dat je een diploma of persoonscertificaat heeft. Vervolgens dien je jaarlijks studiepunten te halen om je vakbekwaamheid op peil te houden, zodat je je vak mag blijven uitoefenen. Wij hebben voor het werkveld Asbest een PE-programma ingericht. Hierbij combineren wij diverse leermethoden, verschillende wijzen van kennis delen en maken wij de combinatie online en klassikaal.

Ons aanbod:

 • Basis is het persoonscertificaat,
 • Vervolgens jaarlijks een aantal vakbekwaamheidspunten (PE-punten) behalen.

Leermethodes vakbekwaamheid:

 • Online: via ons platform bieden wij regelmatig een stukje theorie aan en sluiten deze modules af met een toets.
 • Klassikaal: een aantal keren per kwartaal organiseren wij voor de doelgroep klassikale PE-activeiten waarin met name de praktijk, innovatie en actualiteit behandeld zullen worden.
 • Een mix van online en klassikale PE-activiteiten.

Leerdoelen:

 • Centraal en leidend zijn de eind- en toetstermen (uit het betreffende persoonscertificatieschema, in de categorieen: Veiligheid, Lerend vermogen en Actualiteit)
 • Asbest actualiteit
 • Asbest innovaties
 • Asbest non-conformities / afwijkingen in de praktijk:
  • uit de Q-systemen van de opdrachtgevers
  • register Nederlandse Arbeidsinspectie
  • register van CI / CBI / CKI’s
  • laboratoria die eindcontrole na asbestverwijdering doen
 • Veiligheid
 • Gedrag en communicatie
 • Opleidingsbehoefte zoals deze bij medewerkers van onze opdrachtgevers leven
 • Overige relevante veiligheidsonderwerpen

Ons lesmateriaal

Ons lesmateriaal kent de volgende vormen:

 • Animaties
 • Video's
 • Presentaties / Powerpoint-slides
 • Geschreven tekst
 • Gesproken tekst

Terugkom-dagdelen, onze mogelijkheden:

 • Dag-, avond- en weekend-aanbod
 • In-Company
 • Groepsgrootte 20 – 30 personen
 • De dagdelen worden afgesloten met een toets
 • Wij nemen bedrijven de gehele administratie uit handen!

Learning Platform / Inzicht voortgang

Ons Learning Platform is zodanig ingericht dat:

 • de professional / cursist zelf zijn voortgang kan zien (Waar ben ik? Wat moet ik nog volgen? en Voor welke datum moet iets zijn afgerond?)
 • de cursist pushberichten ontvangt om een nieuwe les te volgen
 • voortgang inzichtelijk is voor HR-manager / directie / ondernemer: inzicht in de prestaties van medewerkers en voor hele bedrijf
 • de cursist online de leerinhoud geheel zelfstandig kan volgen
 • er persoonlijke begeleiding is van een docent (vragenstel-module)
 • de cursist niet fysiek ergens heen hoeft, kan leren op de eigen locatie en wanneer hij/zij maar wil
 • de cursist via de online leeromgeving e-Connect toegang heeft tot informatie. Via ons engagement-programma krijgt de cursist een jaar lang toegang tot het info-platform. zo wordt er na de gevolgde opleiding / cursus ook naar gestreefd om de kennis op peil te houden.

Overige relevante onderwerpen:

Middels ons Vakbekwaamheidsprogramma willen wij de professionals die actief zijn in de asbestketen op de best mogelijke manier van kennis voorzien om hun vak goed uit te kunnen voeren. Naast de asbestonderwerpen zijn er andere relevante onderwerpen zoals:

 • Belang algemene conditie: fit zijn en fit blijven 
 • Hygiëne 
 • Omgaan met agressie en geweld
 • Omgaan met pesten
 • Omgaan met discriminatie
 • Omgaan met stress (vitaliteit)
 • Omgaan met tijdsdruk
 • Omgaan met tillen en lasten
 • Veiligheid op en buiten het werk
 • Wat te doen bij een ongeluk?
 • Werken bij hoge temperaturen
 • Werken bij lage temperaturen
 • Ongevallen
 • Effect van voeding op werk
 • Met druk en tegenslag omgaan
 • Samenwerken ( & overleggen)
 • Vakdeskundigheid toepassen
 • Werken in een team
 • Effectief communiceren
 • Innovatie
 • Instructies en procedures opvolgen
 • Integriteit

Meer weten over Permanente Educatie? Bel onze backoffice op: 030-207 60 70

Indien een certificaathouder zich inschrijft voor een PE-activiteit, PE-traject dan wel een jaarabonnement PE afsluit, is dit onder de volgende voorwaarden:

 1. Hij/zij heeft de mogelijkheid gehad het PE-reglement van ASCERT voor het betreffende persoonscertificaat / persoonscertificaten door te nemen en accepteert deze: te vinden via de downloads op de volgende pagina: Wat zijn PE punten en hoeveel punten zijn vereist? | Ascert
 2. Hij/zij  heeft de mogelijkheid gehad het PE-reglement en gedragsregels van BME Opleidingen door te nemen en accepteert deze: PE-reglement en gedragsregels