Permanente Educatie

Permanente Educatie (PE) is een beproefde onderwijsmethode. Uitgangspunt is dat u een diploma of persoonscertificaat heeft. Vervolgens dient u jaarlijks studiepunten te halen om uw vakbekwaamheid op peil te houden, zodat u uw vak mag blijven uitoefenen. Wij hebben voor het werkveld Asbest een PE-programma ingericht. Hierbij combineren wij diverse leermethoden, verschillende wijzen van kennis delen en maken wij de combinatie online en klassikaal.

Ons aanbod:

 • Basis is het persoonscertificaat,
 • Vervolgens jaarlijks een aantal vakbekwaamheidspunten (PE-punten) behalen.

Leermethodes vakbekwaamheid:

 • Online: via ons e-learning platform bieden wij elke 2 weken een stukje theorie aan en sluiten dit af met een toets.
 • Online: via het virtuele klaslokaal,
 • Klassikaal: per maand organiseren wij voor de doelgroep terugkom-dagdelen waarin met name de praktijk, innovatie en actualiteit behandeld zullen worden

Leerdoelen:

 • Asbest eind- en toetstermen (uit het basisexamen, afgestemd met Ascert),
 • Asbest actualiteit,
 • Asbest innovaties,
 • Asbest non-conformities / afwijkingen in de praktijk:
  • uit de Q-systemen van de opdrachtgevers,
  • register I-SZW,
  • register van CI / CBI / CKI’s
  • laboratoria die eindcontrole na asbestverwijdering doen
 • Veiligheid,
 • Gedrag en communicatie,
 • Opleidingsbehoefte zoals deze bij medewerkers van onze opdrachtgevers leven,
 • Overige relevante veiligheidsonderwerpen.

Ons lesmateriaal

Ons lesmateriaal kent de volgende vormen:

 • Animaties,
 • Video's,
 • Presentaties / Powerpoint-slides,
 • Geschreven tekst,
 • Gesproken tekst.

Terugkom-dagdelen, onze mogelijkheden:

 • Dag-, avond- en weekend-aanbod,
 • In-Company, 
 • Groepsgrootte 20 – 30 personen, 
 • De dagdelen worden afgesloten met een toets,
 • Wij nemen u de gehele administratie uit handen!

Learning Platform / Inzicht voortgang

Ons Learning Platform is zodanig ingericht dat:

 • de professional / cursist zelf zijn voortgang kan zien (waar ben ik? wat moet ik nog volgen? en voor welke datum afgerond?),
 • de cursist ontvangt pushberichten om een nieuwe les te volgen,
 • voortgang voor HR-manager / directie / ondernemer: inzicht in de prestaties van uw medewerkers en voor hele bedrijf,
 • de cursist kan online de leerinhoud geheel zelfstandig volgen,
 • onder persoonlijke begeleiding van een docent (chatfunctie en vragenstel-module),
 • u als cursist niet fysiek ergens heen hoeft, leren kan doen op de eigen locatie en wanneer u maar wilt,
 • via de online leeromgeving e-Connect heeft de cursist toegang tot informatie en via ons engagement-programma krijgt de cursist een jaar lang toegang tot het info-platform en wordt er na de gevolgde opleiding / cursus ook naar gestreefd om de kennis op peil te houden.

Overige relevante onderwerpen:

Middels ons Vakbekwaamheidsprogramma willen wij de professionals die actief zijn in de asbestketen op de best mogelijke manier van kennis voorzien om hun vak goed uit te kunnen voeren. Naast de asbestonderwerpen kunt u als relevante onderwerpen denken aan:

 • Belang algemene conditie: fit zijn en fit blijven 
 • Hygiëne 
 • Omgaan met agressie en geweld
 • Omgaan met pesten
 • Omgaan met discriminatie
 • Omgaan met stress (vitaliteit)
 • Omgaan met tijdsdruk
 • Omgaan met tillen en lasten
 • Veiligheid op en buiten het werk
 • Wat te doen bij een ongeluk?
 • Werken bij hoge temperaturen
 • Werken bij lage temperaturen
 • Ongevallen
 • Effect van voeding op werk
 • Met druk en tegenslag omgaan
 • Samenwerken ( & overleggen)
 • Vakdeskundigheid toepassen
 • Werken in een team
 • Effectief communiceren
 • Innovatie
 • Instructies en procedures opvolgen
 • Integriteit