Permanente Educatie klassikaal

Personen die een certificaat hebben en deze willen verlengen, volgen een Permanente Educatie traject.

 

Vanaf januari 2023 geldt voor het DIA / ADK-persoonscertificaat dat verlengen van het certificaat plaatsvindt door het behalen van Permanente Educatie.

BME Opleidingen ontzorgt je graag volledig op het gebied van Permanente Educatie. Naast een volledig digitaal leerplatform, bieden wij ook de mogelijkheid om klassikale bijeenkomsten te volgen. Door het volgen van een ochtend- of middagprogramma kun je zo ook PE-punten verzamelen. 

 • Indien je je als certificaathouder inschrijft voor een PE-activiteit, PE-traject dan wel een jaarabonnement PE afsluit, is dit onder de volgende voorwaarden:
  1. je hebt de mogelijkheid gehad het PE-reglement van ASCERT voor je persoonscertificaat / persoonscertificaten door te nemen en accepteert deze: te vinden via de downloads op de volgende pagina: Wat zijn PE punten en hoeveel punten zijn vereist? | Ascert
  2. je hebt de mogelijkheid gehad het PE-reglement en gedragsregels van BME Opleidingen door te nemen en accepteert deze: PE-reglement en gedragsregels

 

Permanente Educatie ochtend

 

PE klassikaal DIA/ADK ochtend programma (3,5 PE punten): € 250,00 

 *Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

.

Permanente Educatie middag

 

PE klassikaal DIA/ADK middag programma (3,5 PE punten) : € 250,00 

 *Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

Aanvullende informatie

 • Leerdoelen
 • Voor wie?
 • Resultaat
 • Examen
 • Bronnenboek asbest

Voor de ADK:

 • A.2.22 De ADK kan analyseresultaten interpreteren en aangeven welke aanbevelingen voortvloeien uit een verhoogd potentieel en/of actueel risico.
 • A.2.25 De ADK kan een keuze maken op welke wijze materiaal-, en kleefmonsters moeten worden verpakt en welke data vermeld moeten worden op de verpakking.
 • A.2.26 De ADK kan een gerichte opdracht verstrekken aan een geaccrediteerd laboratorium en daarbij aangeven welk onderzoek(en) op de verschillende monsters moet(en) worden toegepast.
 • A.5.18 De ADK kan de grenswaarden van vezelconcentraties in de lucht noemen voor de verschillende situaties, die in het Arbeidsomstandighedenbesluit en Bouwbesluit zijn vastgelegd.
 • A.10.4 De ADK kan bepalen welke maatregelen genomen moeten worden in het geval van een vermeende overschrijding van de grenswaarde.

Voor de DIA:

 • 10. De DIA kan een monster conform het processchema en veilig voor hemzelf en anderen nemen.
 • 11.De DIA kan materiaal-, stof-en luchtmonsters laten analyseren en de onderzoeksresultaten interpreteren
 • 12.De DIA kan bij incidenten en calamiteiten onderzoek naar asbestverontreiniging voorbereiden, primaire verspreiding inkaderen en aangeven hoe secundaire verspreiding kan worden voorkomen.
 • 13.De DIA kan in het geval van asbestverontreiniging aangeven welke adviezen daaruit voortvloeien, en kent de werkwijze om met behulp van een inventarisatie de omvang van de verontreiniging in kaart te brengen.