cursus Voorman sloopwerken

De BRL SVMS-007 stelt eisen aan de deskundigheid van personeel van sloopaannemers. Zo moet bij een sloopaannemer minimaal één Voorman Sloopwerken werkzaam zijn.

.

Voorman Sloop

Kies hier uw locatie

 

Cursusprijs: € 685,00
Examenprijs € 475,00 
(let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)

Lunch: € 10,00 p.p.p.d. (let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)

*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

.

Aanvullende cursusinformatie Voorman Sloop

  • Resultaat
  • Voor wie?
  • Leerdoelen
  • Subsidie
  • Cursusduur
  • Examen

Resultaat van de cursus

De cursist heeft kennis van onder andere sloopregelgeving, het sloopproces, veiligheid en gezondheid. De cursist voldoet na het behalen van het examen aan de eisen zoals opgesteld in de Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) en ontvangt een diploma.