Direct contact

030 207 60 70

Asbestherkennen gebouwen-bodem Cursus

Asbest kent veel verschijningsvormen en toepassingen. Daardoor is asbest voor uw medewerkers niet altijd gemakkelijk te herkennen.

Resultaat van de cursus Asbestherkennen gebouwen-bodem
Na afloop van de cursus is de cursist in staat om asbestverdachte materialen te herkennen in gebouwen, bouw- en sloopafval, grond en puin. De cursus asbestherkenning voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de verschillende certificatieschema’s over dit onderwerp: SC-530, SC-540, SVMS-007, protocol 7001 t/m 7003 van BRL 7000 en BRL 9335.

Voor wie?
Deze cursus is geschikt voor iedereen die beroepsmatig met asbest in aanraking kan komen.

  • wetgeving
  • het ontstaan van asbest en zijn kenmerkende eigenschappen
  • de fabricage van asbesthoudende producten
  • uiterlijke kenmerken van asbest
  • asbesthoudende producten in gebouwen en objecten
  • maatregelen bij constatering van asbesthoudend materiaal

1 cursusdag

Inclusief

Verklaring van deelname

Subsidie

Via OOM en OTIB

Lunch

16,- p.p. per dag (niet bij cursusprijs inbegrepen)
Excl. BTW

Locatie

Cursusdagen

14 juni

ROTTERDAM

BME Opleidingen Rotterdam

225,-

02 september

NIEUWEGEIN

BME Opleidingen Nieuwegein

225,-

08 oktober

ROTTERDAM

BME Opleidingen Rotterdam

225,-