Direct contact

030 207 60 70

Aansprakelijkheid vastgoedeigenaar voor asbestschade (Incompany Cursus)

Vroeger werd gedacht dat asbestblootstelling alleen in asbestfabrieken voorkwam. Tegenwoordig is die gedachte duidelijk achterhaald: ook vele ‘gewone’ gebouwen – kantoorpanden, woningen, winkels, etc. – bevatten asbest in hoeveelheden die onder omstandigheden gevaarlijk kunnen zijn voor het personeel, de huurders, de bezoekers en zelfs de omwonenden. De gebouweigenaar dient zich daarvan rekenschap te geven, want hij kan door al die partijen aansprakelijk worden gehouden voor de asbestschade.

Wat houdt zijn zorgplicht in? Hoe kan hij zijn aansprakelijkheidspositie inschatten en beschermen? Hoe maakt hij een gedegen asbestbeleid? Hoe moet hij omgaan met schadeclaims? Met goede voorbereiding en zorgvuldige communicatie kunnen veel schade en onrust worden voorkomen. In deze cursus leert u hoe u dit aanpakt.

Mr. dr. Yvonne Waterman is gespecialiseerd in dit onderwerp. Aan de hand van vele nuttige praktijkvoorbeelden legt zij op heldere wijze uit hoe de vastgoedeigenaar zelf zijn feitelijke en juridische positie kan inschatten en beschermen.

Resultaat van de cursus

Na het volgen van deze cursus heeft de cursist inzicht in het asbestaansprakelijkheidsrecht in relatie tot gebouwen en is hij in staat om een asbestbeleid te hanteren dat gericht is op het voorkomen en beperken van aansprakelijkheid.

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor gebouweigenaren en -beheerders, leidinggevenden en eindverantwoordelijken. Met name moet worden gedacht aan directie en personeel van woningbouwverenigingen, vastgoedhandelaren, makelaars, schoolbesturen, etc. De cursus richt zich op cursisten met weinig juridische achtergrondkennis en is bij uitstek gericht op de praktijk.

Onderwerpen

 • de zorgplicht als gebouweigenaar/-beheerder
 • asbest als gebrek
 • asbestbeleid- en beheerdocumenten
 • verzekeringsaspecten
 • de zorgplicht voor (ingeleend) personeel en zzp’ers
 • zorgvuldig omgaan met bewijs
 • de onderzoeks- en mededelingsplicht
 • contractperikelen
 • inschatten van de eigen aansprakelijkheidspositie
 • omgaan met schadeclaims
 • zorgvuldige communicatie naar huurders en media

 

Verzoek informatie incompany of maatwerk cursus