Direct contact

030 207 60 70

Asbest & Risico in de installatiebranche voor leidinggevenden (Incompany Cursus)

De aanwezigheid van asbest op werklocaties in de installatiebranche kan een belangrijk gezondheidsrisico of zelfs bedrijfsrisico betekenen. Voor leidinggevenden en uitvoerenden is het van belang dat zij kennis hebben over de specifieke aansprakelijkheids- en gezondheidsrisico’s ten aanzien van asbest.

Resultaat van de cursus

Na het volgen van deze cursus zijn managers en ARBO-coördinatoren in staat om uitvoerenden met behulp van toolboxbijeenkomsten te informeren over de gezondheids- en de bedrijfsrisico’s van asbest.
De cursist wordt geleerd voorafgaand aan uitvoeringstrajecten de potentiële risico’s van asbest in te schatten. Door deze cursus zijn leidinggevenden beter in staat asbestrisico’s te voorkomen.

Voor wie

Deze cursus is geschikt voor leidinggevenden en ARBO-coördinatoren van bedrijven werkzaam in de Gas-, Water- en Installatietechniek waarbij bedrijfsmatig gewerkt kan worden in oudere panden of objecten. De cursus is uitermate geschikt ter verbetering of uitbreiding van het VGM-beheerssysteem.

Onderwerpen

Deze cursus richt zich met name op de gezondheidsrisico’s en bedrijfsaansprakelijkheid van installatiebedrijven.

 • het ontstaan van asbest en zijn kenmerkende eigenschappen
 • de fabricage van asbesthoudende producten
 • gezondheidsrisico’s en verplichtingen van de werkgever
 • wet- en regelgeving
 • bedrijfsaansprakelijkheidsrisico’s
 • juridische positie en verantwoordelijkheid installatiebedrijven
 • communicatie naar opdrachtgever en asbestvrijwaring
 • herkennen van asbestverdachte gebouwen of objecten
 • lezen en beoordelen van historische documenten asbestonderzoeksrapporten en vrijgavemetingen
 • asbesthoudende producten in gebouwen en objecten
 • maatregelen bij constatering van asbestverdacht/asbesthoudend materiaal

 

Verzoek informatie incompany of maatwerk cursus

1 cursusdag