Direct contact

030 207 60 70

Asbest & Risico in de installatiebranche voor uitvoerenden (Incompany Cursus)

Asbest is in veel materialen toegepast, waaronder installatiematerialen. Voor medewerkers in de Gas-, Water- en Installatietechniek is het belang dat zij asbesttoepassingen kunnen herkennen en op de hoogte zijn van de risico’s.

Resultaat van de cursus

Na het volgen van deze cursus is de cursist in staat om asbestverdachte materialen te herkennen in hun specifieke toepassing in gebouwen en installatiematerialen. De cursist weet hoe hij moet handelen na het aantreffen van asbestverdacht materiaal.

Voor wie

Deze cursus is geschikt voor uitvoerende personen werkzaam in de Gas-, Water- en Installatietechniek die bewust en onbewust met asbest in aanraking kunnen komen. In het bijzonder moet worden gedacht aan uitvoerenden in onderhoud en renovatie. De cursus is uitermate geschikt om in het kader van het VGM-beheerssysteem als toolbox te worden uitgevoerd.

Onderwerpen

Deze cursus richt zich op de herkenning van asbesthoudend materiaal in bouwkundige en installatietechnische toepassingen. We maken daarbij gebruik van een verzameling – vanzelfsprekend zorgvuldig verpakte – asbesthoudende materialen, die uitgebreid zullen worden besproken en bekeken. Daarnaast wordt in deze cursus aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • het ontstaan van asbest en zijn kenmerkende eigenschappen
  • de fabricage van asbesthoudende producten
  • uiterlijke kenmerken van asbest
  • gezondheid en aansprakelijkheid
  • asbesthoudende producten in gebouwen en objecten
  • maatregelen bij constatering van asbestverdacht/asbesthoudend materiaal
  • wetgeving

 

Verzoek informatie incompany of maatwerk cursus

1 cursusdag