Direct contact

030 207 60 70

Deskundig Leidinggevende projecten verontreinigde grond+ (Incompany Cursus)

Resultaat van de cursus

Na het doorlopen van de cursus heeft de cursist de vereiste kennis zoals vermeld in de CROW 132. Verder krijgt de cursist handvatten om de werkzaamheden beleidsmatig uit te zetten en te controleren.
De cursus wordt afgesloten met een instituutsexamen. Indien de cursist slaagt, ontvangt hij/zij een certificaat en pasje met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Voor wie

Hoger kader van de bij een bodemsanering betrokken partijen. Gezien de complexiteit van de lesstof is de toelatingseis: Hogere Veiligheidskundige of Arbeidshygiënist.

Onderwerpen

  • Implementering van de relevante wetgevingen
  • Opstellen van een RI & E
  • Opmaken van een werkplan
  • Aanvraag van de verschillende benodigde vergunningen
  • Controle op naleven van de veiligheidsprocedures
  • Controle en motivatie op gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Bijhouden van het logboek

Subsidie

Voor deze cursus geldt een subsidieregeling als u bent aangesloten bij één van de volgende scholingsfondsen:

  • Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf (SfB)
  • OOM

 

Verzoek informatie incompany of maatwerk cursus

2 cursusdagen

Subsidie

SfB, OOM