Direct contact

030 207 60 70

Herhaling Gasmeten Ex-Ox-Tox (Incompany Cursus)

Resultaat van de cursus

Het opfrissen van de kennis en vaardigheid om zelfstandig Ex-Ox-Tox-metingen te kunnen uitvoeren, controleren en beoordelen. De cursist draagt tevens verantwoordelijkheid voor de toetsing van de op de vergunning vermelde meetwaarden en stelt het meetplan en de meetstrategie vast.

Voor wie

Cursus en het examen zijn  en zijn van toepassing voor personen die risicovol werk verrichten in de (petro)chemische industrie, de offshore industrie, op het gebied van industriële reiniging, als buitenwacht fungeren alsmede leidinggevenden, veiligheidstoezichthouders, brandveiligheidwachten en preventiemedewerkers.
De cursist mag niet kleurenblind zijn. De cursist dient te beschikken over het certificaat “Gasmeten Ex-Ox-Tox” en over voldoende praktijkervaring.

Cursusinhoud

 • natuurkundige begrippen
 • toxische stoffen
 • gezondheidsrisico’s en grenswaarden, het meten van brandbare/explosieve gas-damp/luchtmengsels
 • het meten met gasindicatiebuisjes
 • het meten met digitale Ex-Ox-Tox-meters
 • veiligheid algemeen
 • het controleren van metingen
 • het beoordelen van metingen
 • besloten ruimten/ wel of niet betreden op basis van meetwaarden
 • het interpreteren van de gevonden meetwaarden binnen de heersende situaties
 • opstellen meetplan en meetstrategie
 • practicum met diverse meetinstrumenten

Examen

Op de cursusdag wordt ’s middags het examen afgenomen conform SOG (voorheen GORW) Cat- C. H-GMeot-PG0405. Dit examen bestaat uit een theoretisch en praktisch onderdeel. Beide onderdelen duren 45 minuten.
De geldigheidsduur van het certificaat is 3 jaar.

Subsidie

Voor deze cursus geldt een subsidieregeling als u bent aangesloten bij één van de volgende scholingsfondsen:

 • OOM
 • STOOF
 • OTIB

 

Verzoek informatie incompany of maatwerk cursus

1 cursusdag

Subsidie

OOM, STOOF, OTIB