Direct contact

030 207 60 70

Inzicht in het asbestverwijderingsproces (Incompany Cursus)

Bij het asbestverwijderingsproces moeten tal van keuzes worden gemaakt door de opdrachtgever of de bouwkundig/installatietechnisch aannemer. Zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de uitvoering van een renovatieproject waarin ‘asbest’ een rol speelt. Deze keuzes kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de voortgang van het project, maar ook voor partijen die direct of indirect bij het project betrokken zijn. Het verkrijgen van inzicht helpt u bij het maken van deze keuzes.

Resultaat van de cursus

Het verschaffen van inzicht in het gehele asbestverwijderingsproces, toegesneden op de verschillende projectfasen en gebaseerd op de richtlijnen voor de asbestsector (SC530 en SC540) en de nieuwste wet- en regelgeving.

Voor wie

De doelgroep voor deze cursus bestaat primair uit personen/bedrijven/instellingen die niet direct werkzaam zijn in de asbestsector, maar beroepsmatig hiermee in aanraking (kunnen) komen, zoals:

 • Bouwkundige aannemers;
 • Installatiebedrijven;
 • Woningcorporaties;
 • (Gemeentelijke) overheidsinstanties;
 • Projectontwikkelaars;
 • Architecten- en bouwkundige adviesbureaus;
 • Vastgoedsector;
 • Arbodiensten.

Onderwerpen

 • Asbestinventarisatie conform SC-540
 • Indien nodig: een risico-onderzoek conform NEN2991
 • Gemeentelijke sloopvergunningen asbest
 • Aanbesteding en gunning
 • Buitensanering
 • Binnensanering
 • Instructie van het verwijderingsproces op onze trainingsbaan
 • Fasering, processchema’s
 • Betekenis en toepassing risicoklassen
 • Rol van de gebouweigenaar/opdrachtgever
 • Rol van de gemeente, Inspectie SZW en Certificerende Instelling
 • Rol van de asbestverwijderaar (SC-530)
 • Rol van het laboratorium
 • Fase 1: overall voorbereiding van het project
 • Fase 2: voorbereiding asbestverwijdering
 • Fase 3: uitvoering en voltooiing asbestverwijdering
 • Calamiteiten / incidenten

De cursus wordt gegeven op basis van de door de opdrachtgever te stellen uitgangspunten.

 

Verzoek informatie incompany of maatwerk cursus

1 Cursusdag