Direct contact

030 207 60 70

DAA Cursus (Deskundig Asbest Acceptant)

Resultaat van de DAA cursus
Medewerkers van onder meer afvalpunten/milieustraten, afvalsorteerbedrijven en puinbrekers zijn vaak niet passend opgeleid om verantwoord om te kunnen gaan met de risico’s van asbest. De cursist leert asbestverdachte materialen te herkennen en krijgt een ruime beeldvorming in de relevante vergunningen. De cursist voldoet na het behalen van het examen aan de eindtermen zoals opgesteld in de eind- en toetstermen DAA en ontvangt een certificaat met een geldigheid van 10 jaar.

Voor wie?
De DAA cursus is bedoeld voor personen die bij afvalpunten, milieustraten, afvalsorteerbedrijven en puinbrekers als voorman, teamleider, ploegleider, depothouder of KAM-coördinator betrokken zijn bij de acceptatie van asbestbevattend materiaal.

  • Wat is asbest; soorten, kenmerkende eigenschappen en uiterlijke kenmerken
  • Asbesthoudende producten in gebouwen en objecten
  • Gezondheidsrisico’s
  • Herkenning van asbesthoudend materiaal in de diverse afvalstromen
  • Maatregelen bij constatering van asbestverdacht/asbesthoudend materiaal
  • Wetgeving
  • Mededeling onder Voorschriften
  • Acceptatievoorwaarden voor grond en puin bij inzamelstations, sorteerbedrijven, stortplaatsen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

De DAA cursussen van BME Opleidingen worden afgesloten met een landelijk erkend DAA examen, dat voldoet aan het persoonsschema DAA. Een onafhankelijk exameninstituut neemt het examen af, dat plaatsvindt op dezelfde locatie als de cursus.

Examendata
Het examen vindt plaats direct na de cursusdag en is altijd gekoppeld aan elkaar.

Kijk op deze pagina voor meer informatie omtrent de kosten van het DAA examen, het voorleesexamen, het examineringsschema en de annuleringsvoorwaarden.

1 cursusdag

Met aansluitend examen

Exclusief examen

€ 150 p.p.

Subsidie

Via OTIB

Lunch

16,- p.p. per dag (niet bij cursusprijs inbegrepen)
Excl. BTW

Locatie

Cursusdagen

29 juni

Examendag 29 juni

ROTTERDAM

BME Opleidingen Rotterdam

240,-

08 september

Examendag 07 september

VIANEN

BME Opleidingen Vianen

240,-

16 november

Examendag 16 november

ROTTERDAM

BME Opleidingen Rotterdam

240,-