Direct contact

030 207 60 70

DAV 1 Cursus (Deskundig Asbestverwijderaar 1)

Resultaat van de DAV1 cursus
Na afloop van de cursus DAV1 heeft de cursist voldoende kennis en vaardigheden om op een veilige manier – onder toezicht van een mentor – mee te werken aan een asbestsanering. De cursist voldoet na het behalen van het examen aan de gestelde eind- en toetstermen DAV1 en ontvangt een certificaat met een geldigheidsduur van maximaal 6 maanden.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor medewerkers die asbest verwijderen.

De DAV cursussen van BME Opleidingen worden afgesloten met een landelijk erkend examen DAV, dat voldoet aan de gestelde eind- en toetstermen DAV1. Een onafhankelijk exameninstituut neemt het examen af, dat plaatsvindt op dezelfde locatie als de cursus.

Kijk op deze pagina voor meer informatie omtrent de kosten van het examen DAV1, het voorleesexamen, het examineringsschema en de annuleringsvoorwaarden.

  • Mnimaal de leeftijd van 18 jaar heeft;
  • Aantoonbaar minder dan één jaar voor het afleggen van het examen een facefit-test heeft uitgevoerd;
  • Beschikt over een masker van het juiste model en de goede maat; en
    deel 1 van het online-instructieprogramma adembescherming heeft afgerond en dat kan aantonen;
  • In de voorgaande twaalf maanden mag geen certificaat DAV-1, DAV-2 of DTA van de aanvragen ingetrokken zijn.

2 Cursusdagen

Examen op aparte dag

Exclusief examen

550 p.p.

Subsidie

Via OOM en OTIB

Lunch

16,- p.p. per dag (niet bij cursusprijs inbegrepen)
Excl. BTW

Locatie

Cursusdagen