Direct contact

030 207 60 70

DAV 1 Cursus (Deskundig Asbestverwijderaar 1)

Resultaat van de DAV1 cursus
Na afloop van de cursus DAV1 heeft de cursist voldoende kennis en vaardigheden om op een veilige manier – onder toezicht van een mentor – mee te werken aan een asbestsanering. De cursist voldoet na het behalen van het examen aan de gestelde eind- en toetstermen DAV1 en ontvangt een certificaat met een geldigheidsduur van maximaal 6 maanden.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor medewerkers die asbest verwijderen.

De DAV cursussen van BME Opleidingen worden afgesloten met een landelijk erkend examen DAV, dat voldoet aan de gestelde eind- en toetstermen DAV1. Een onafhankelijk exameninstituut neemt het examen af, dat plaatsvindt op dezelfde locatie als de cursus.

Kijk op deze pagina voor meer informatie omtrent de kosten van het examen DAV1, het voorleesexamen, het examineringsschema en de annuleringsvoorwaarden.

1. De entreecriteria voor de aanvrager van het DAV-1 examen houden in dat de aanvrager:
a. minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft;
b. aantoonbaar minder dan twaalf maanden voor het afleggen van het examen een facefit-test heeft uitgevoerd;
c. deel 1 van het online-instructieprogramma adembescherming heeft afgerond en dat kan aantonen.

2. In aanvulling op het eerste lid geldt als entreecriterium dat in de voorgaande twaalf maanden geen certificaat DAV-1 of DAV-2 van de aanvrager is ingetrokken.

Omschrijving
Om DAV-2 te worden moet er een opleidingstraject worden gevolgd. Dit traject wordt begeleid door een Mentor. Wij kunnen dit aanbieden als op zich staand traject of in combinatie met een DAV1 dan wel DAV1&2 cursus.

Beschrijving
Om de DAV-1 als mentor te begeleiden, dient de mentor een mentortraining te hebben gevolgd. BME Opleidingen kan dit begeleidingstraject aanbieden. Onze mentor is in het bezit van de door Ascert gestelde eisen, namelijk een ‘Verklaring opname mentorregister Ascert’ een ‘Onafhankelijkheidsverklaring mentor’, en een getuigschrift.

Resultaat van het traject
Na het volgen van de cursus DAV1, het behalen van het examen DAV1 en het onder begeleiding mentorschap traject, is de deelnemer gereed om de cursus en de daaraan gekoppelde examen voor DAV2 te volgen.

Voor wie?
Dit traject is bedoelt voor iedereen die beroepsmatig als saneerder in de asbest branche wil gaan werken.

2 Cursusdagen

Examen op aparte dag

Exclusief examen

590 p.p.

Subsidie

Via OOM en OTIB

Lunch

16,- p.p. per dag (niet bij cursusprijs inbegrepen)

Mentorschap

Ook te combineren met mentorschap
Excl. BTW