Direct contact

030 207 60 70

DTA Herhaling Cursus (Deskundig Toezichthouder Asbest)

Resultaat van de DTA Herhaling Cursus
Na afloop van de cursus Herhaling DTA heeft de cursist zijn kennis rondom het uitvoeren van en het toezicht houden op een asbestsanering opgefrist. De cursist voldoet na het behalen van het examen aan de eindtermen.

Voor wie?
Bedrijfsleiders, uitvoerders, hoofduitvoerders, inspecteurs, voorlieden en werkvoorbereiders van asbestwerkzaamheden, die reeds in het bezit zijn van het DTA-certificaat en die bijgeschoold dienen te worden rond de nieuwste technische ontwikkelingen en gewijzigde inzichten in wet- en regelgeving.

 • wettelijke regelingen
 • werkplannen, werkprocedures
 • technische maatregelen
 • organisatorische maatregelen, risicobeheersing
 • arbeidshygiënische strategie
 • behandelingsmethoden van asbest en asbestafval
 • communicatie en instructiemethodieken toezicht houden
 • andere risico’s bij asbestwerkzaamheden
 • beoordelingsrichtlijn schema’s
 • certificering
 • verschillende praktijkoefeningen
 • decontaminatieprocedure
 • transitroute

De DTA-cursussen van BME Opleidingen worden afgesloten met een landelijk erkend examen DTA, dat voldoet aan de eind- en toetstermen DTA. Een onafhankelijk exameninstituut neemt het examen af, dat plaatsvindt op dezelfde locatie als de cursus.

Kijk op deze pagina voor meer informatie omtrent de kosten van het examen DTA, het voorleesexamen, het examineringsschema en de annuleringsvoorwaarden.

Voor de cursus herhaling DTA gelden entree-eisen:

Voor de cursus en het examen DTA gelden entree-eisen:

1. De entreecriteria voor de aanvrager van het DTA examen houden in dat de aanvrager:
a. in bezit is van een DAV certificaat dat is afgegeven voor 1 maart 2016, een DAV-2 certificaat of van een DTA-certificaat, dat geldig is op de datum van het afleggen van het examen of dan niet langer dan één jaar verlopen is;
b. aantoonbaar minder dan twaalf maanden voor het afleggen van het examen een facefit-test heeft uitgevoerd;
c. deel 2 van het online-instructieprogramma adembescherming heeft afgerond en dat kan aantonen.

2. In aanvulling op het eerste lid geldt als entreecriterium dat in de voorgaande twaalf maanden geen certificaat DAV-1, DAV-2 of DTA van de aanvrager is ingetrokken.

2 cursusdagen

Examen op aparte dag

Exclusief examen

785 p.p.

Lunch

16,- p.p. per dag (niet bij cursusprijs inbegrepen)
Excl. BTW