Direct contact

030 207 60 70

DTA Herhaling Cursus (Deskundig Toezichthouder Asbest)

Resultaat van de DTA Herhaling Cursus
Na afloop van de cursus Herhaling DTA heeft de cursist zijn kennis rondom het uitvoeren van en het toezicht houden op een asbestsanering opgefrist. De cursist voldoet na het behalen van het examen aan de eindtermen.

Voor wie?
Bedrijfsleiders, uitvoerders, hoofduitvoerders, inspecteurs, voorlieden en werkvoorbereiders van asbestwerkzaamheden, die reeds in het bezit zijn van het DTA-certificaat en die bijgeschoold dienen te worden rond de nieuwste technische ontwikkelingen en gewijzigde inzichten in wet- en regelgeving.

 • wettelijke regelingen
 • werkplannen, werkprocedures
 • technische maatregelen
 • organisatorische maatregelen, risicobeheersing
 • arbeidshygiënische strategie
 • behandelingsmethoden van asbest en asbestafval
 • communicatie en instructiemethodieken toezicht houden
 • andere risico’s bij asbestwerkzaamheden
 • beoordelingsrichtlijn schema’s
 • certificering
 • verschillende praktijkoefeningen
 • decontaminatieprocedure
 • transitroute

De DTA-cursussen van BME Opleidingen worden afgesloten met een landelijk erkend examen DTA, dat voldoet aan de eind- en toetstermen DTA. Een onafhankelijk exameninstituut neemt het examen af, dat plaatsvindt op dezelfde locatie als de cursus.

Kijk op deze pagina voor meer informatie omtrent de kosten van het examen DTA, het voorleesexamen, het examineringsschema en de annuleringsvoorwaarden.

Voor de cursus herhaling DTA gelden entree-eisen:

 • In het bezit van een DTA certificaat geldig op de datum van het afleggen van het examen of niet langer dan 1 jaar verlopen.
 • Aantoonbaar minder dan 1 jaar voor het afleggen van het examen een facefit-test heeft uitgevoerd.
 • Een masker met het juiste model en de goede maat tot beschikking.
 • Tweede deel van het online instructieprogramma adembescherming afgerond te hebben en in het bezit van het certificaat.
 • U mag niet opgenomen zijn in de lijst van certificaathouders die zijn ingetrokken en welke lijst deel uit maakt van het certificaatregister.
 • Definitieve inschrijvingen voor het examen zijn alleen mogelijk wanneer alle certificaten 5 werkdagen voor de examendatum zijn ingediend.

2 cursusdagen

Examen op aparte dag

Exclusief examen

825 p.p.

Lunch

16,- p.p. per dag (niet bij cursusprijs inbegrepen)
Excl. BTW

Locatie

Cursusdagen