Direct contact

030 207 60 70

KVP- Kwaliteits Verantwoordelijke Persoon met Asbestherkennen

RESLUTAAT VAN DE CURSUS
Na het volgen van deze cursus bezit de deelnemer onder meer kennis van de BRL SIKB 7000 en het protocol 7001. Taken en verantwoordelijkheden zoals beschreven in BRL SIKB 6000 en 6001. Logboekregistraties etc.  Hiermee heeft u voldoende bagage om binnen de organisatie als KVP te functioneren.

VOOR WIE?
Deze cursus is bedoelt voor iedereen die beroepsmatig in bodemsaneringsprojecten, grond en afvalstromen werkzaam is.  Hij of zij houdt toezicht op het naleven van de BRL7000-norm

 

 

 • Opleiding asbestherkenning in grond;
 • De relevante onderdelen van de meest recente versie van de Standaard RAW bepalingen (inclusief UAV en UAV GC);
 • Het eigen kwaliteitssysteem;
 • De hoofdlijnen van de Wbb, BUS, Bbk, Rbk en het Activiteitenbesluit
 • De verplichte documenten worden inhoudelijk behandeld
 • Logboekregistraties
 • Vakbekwaamheid;
 • (water)bodemonderzoeksnormen en de interpretatie van de onderzoeksgegevens;
 • De SIKB BRL 7000 en hieronder vallende protocollen;
 • Taken en verantwoordelijkheden zoals beschreven in BRL 6000;
 • Taken en verantwoordelijkheden zoals beschreven in BRL 7000;
 • Kritische en niet-kritische werkzaamheden

2 cursusdagen

Inclusief

Verklaring van deelname

Lunch

16,- p.p. per dag (niet bij cursusprijs inbegrepen)
Excl. BTW

Locatie

Cursusdagen