Direct contact

030 207 60 70

Mangatwacht Cursus (Buitenwacht)

Deze 2-daagse Mangatwacht Cursus is bedoeld voor functionarissen die toezicht uitoefenen op medewerkers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte.

De cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijksimulatie. Cursisten worden getraind op vaardigheden conform de exameneisen.

Het examen wordt direct na de tweede cursusdag afgelegd, zowel theorie als praktijk. Bij het examen wordt gebruik gemaakt van een figurant.

Bij voldoende resultaat behaalt de cursist het certificaat Mangatwacht (buitenwacht). Het certificaat is 3 jaar geldig.

 • Wetgeving, uitleg vergunningen, communicatiemiddelen, algemeen (basisbegrippen
 • Wetgeving (Arbowet)
 • Uitleg besloten ruimten, gevaren besloten ruimten, afsluiten besloten ruimte
 • Taken en verantwoordelijkheden mangatwacht
 • Regels veiligheid en milieu, interpretatie van de regels en metingen
 • Herkennen en reageren op noodsituaties en gevaren
 • Vereiste handelingen tijdens een normale situatie en een noodsituatie

Op dag 2:

Ochtend: Repeteren lesstof, theorie-examen.
Middag: Praktijkexamen

De tijden van het praktijkexamen zijn indicatief en afhankelijk van het aantal deelnemers.

Ingangseisen

 • De kandidaat dient tenminste 18 jaar te zijn.
 • Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen in het vmbo/mbo onderwijs die stage gaan lopen in de industrie. Hiervoor geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.
 • De kandidaat dient in bezit te zijn van een B-VCA of VOL-VCA.
 • De kandidaat dient de Nederlandse taal machtig te zijn, zowel spreken en schrijven.

Deze cursus kunt u bij meer personen ook in company laten uitvoeren.

2 cursusdagen

met aansluitend examen

Exclusief Examen

SOG 95,00 p.p.

Subsidie

OOM en OTIB

Lunch

16,- p.p. per dag (niet bij cursusprijs inbegrepen)