Direct contact

030 207 60 70

NEN2991

Middels een NEN2991-onderzoek wordt de asbestconcentratie in de binnenlucht en een risicobeoordeling (in en rondom gebouwen en objecten waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt) bepaald. Om dit onderzoek op een zorgvuldige manier te kunnen doen, dienen alle stappen zoals beschreven in de NEN2991 door een deskundig persoon te worden verricht. Het niet of niet juist volgen van de NEN2991 kan tot gevolg hebben dat resultaten niet overeenkomen met de werkelijke stand van zaken. De juiste meetstrategie maar ook de juiste meetmethode zijn van groot belang. Het niet juist aflezen van een gekalibreerde debietmeter en het niet corrigeren voor temperatuur en druk, kan significante afwijkingen in de meetresultaten veroorzaken.

Resultaat van de cursus
Na het volgen van deze cursus heeft de cursist kennis van de NEN2991. Tijdens deze cursus wordt niet alleen theoretische kennis opgedaan zoals het interpreteren van resultaten, maar worden ook praktische vaardigheden aangeleerd. De cursus is inclusief het kalibreren van pompen en bijvoorbeeld het gebruiken van een rotarmeter.

Voor wie?
De cursus is bedoelt voor een ieder die beroepsmatig NEN2991 metingen uitvoert, controle houdt op de uitvoering of meer kennis wil op doen over de NEN2991 norm.
Voorbeelden: inventariseerders , DTAérs, eindcontrole inspecteurs/laboranten en onder anderen omgevingsdiensten.

  • Theorie NEN2991
  • Praktijk NEN2991
  • Rotarmeter
  • Pompen
  • Kalibratie
  • Omgang filters
  • Resultaten van een meting

 

1 Cursusdag

08:00 tot 16:00

Inclusief

Verklaring van deelname

Lunch

16,- p.p. (niet bij cursusprijs inbegrepen)
Excl. BTW

Locatie

Cursusdagen

06 juli

ROTTERDAM

BME Opleidingen Rotterdam

225,-

31 augustus

VIANEN

BME Opleidingen Vianen

225,-

09 oktober

ROTTERDAM

BME Opleidingen Rotterdam

225,-

25 november

VIANEN

BME Opleidingen Vianen

225,-